Tavoitteenasettelun valmiudet

Harjoite 5: Tunnista tavoitteen haastavuus

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 5: Tunnista tavoitteen haastavuus

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus auttaa urheilijaa tunnistamaan asettamiensa tavoitteiden haastavuuden.
 • Harjoitus opettaa asettamaan itselle sopivan haastavia ja siten ihanteellisesti motivoitumista ja kehitystä tukevia tavoitteita.
 • Harjoitus opettaa myös haasteiden kohtaamista ja pitkäjännitteisyyttä.

 AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoituksen kesto noin 5 minuuttia lajiharjoituksen alussa ja lopussa.
 • Harjoitus toistetaan viidestä kymmeneen kertaa.
 • Kun urheilija on oppinut tunnistamaan omia toiveita ja piirteitä, jotka koskevat tavoitteiden haastavuutta ja työskentelyä niiden saavuttamiseksi, voidaan harjoitusta toistaa uudelleen vain halutuin välein, esimerkiksi kerran kuussa ja myöhemmin kerran puolessa vuodessa.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus suoritetaan lajiharjoittelun tiloissa lajiharjoituksen alussa.
 • Paperia ja kynä, jos harjoitus halutaan tehdä henkilökohtaisesti ja niin, että siitä jää kirjallinen tuotos muistiin.

SUORITUSOHJEET

 1. Pyydä urheilijaa listaamaan tai listaa itse urheilijana paperille neljä erilaista alkavaa harjoitusta koskevaa tavoitetta:
  • Tavoite, joka toteutuu harjoituksessa täysin varmasti.
  • Tavoite, joka vaatii tavallisen laadukasta harjoittelua toteutuakseen.
  • Tavoite, joka vaatii erityisen hyvää harjoittelua toteutuakseen.
  • Tavoite, jonka pitäisi olla liian haastava toteutuakseen vielä tässä harjoituksessa.
 2. Auta tarvittaessa urheilijaa pohtimaan, minkälainen tavoite vastaisi mitäkin haastavuustasoa. Tavoitteet voidaan aluksi laatia koskemaan lajiin liittyviä teknisiä tai muita suorituksia, joiden haastavuutta voi olla helpointa arvioida. Myöhemmin tavoitteet voivat myös liittyä esimerkiksi psyykkisiin taitoihin.
 3. Muistuta tarvittaessa urheilijoita tavoitteista harjoituksen aikana. Jos mahdollista asettakaa paperit, joille tavoitteet on kirjattu, harjoituksen ajaksi näkyville.
 4. Harjoituksen lopuksi kokoontukaa tarkastelemaan, mitkä tavoitteet saavutettiin.

VINKKEJÄ!

Harjoitus antaa hyvän mahdollisuuden keskustella siitä, kuinka tärkeää on asettaa itselleen sopivan haastavia tavoitteita ja siitä, kuinka on myös hyväksyttävää, että jotain tavoitetta ei heti saavuteta. Urheilijat oivaltavat harjoituksen myötä, että päivät ovat erilaisia ja tavoitteiden asettamisella voi esimerkiksi helpottaa harjoitukseen motivoitumista myös sellaisena päivänä, kun into ei itsestään ole korkeimmillaan.

Samaa harjoitusta voi käyttää haluttaessa myös viikkotavoitteen asettamiseen.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: