Tavoitteenasettelun valmiudet

Harjoite 6: Opi huomaamaan ja hyödyntämään pienet edistysaskeleet ja onnistumiset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 6: Opi huomaamaan ja hyödyntämään pienet edistysaskeleet ja onnistumiset

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus auttaa urheilijoita ja myös valmentajia havaitsemaan pieniä edistysaskeleita oikeaan suuntaan ja arvostamaan näitä askeleita merkittävinä asioina, jotka vievät kohti suurempaa tavoitetta.
 • Harjoitus valmentaa urheilijaa saavuttamaan riittävän usein – tarvittaessa monta kertaa päivittäin - onnistumisia, jotka pitävät yllä tunnetta siitä, että työnteko kannattaa ja harjoittelu on hauskaa. Tällöin harjoittelu tuntuu asialta, johon urheilija haluaa omasta tahdostaan satsata aikaa ja voimavarojaan.
 • Harjoituksen avulla urheilija saavuttaa valmiudet asettaa kehittymistä ihanteellisesti tukevia välitavoitteita taitavan tavoitteenasettelun seuraavassa vaiheessa.

 AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoituksen ensimmäinen keskusteluvaihe voidaan toteuttaa osissa tai yhdellä kerralla. Valmentaja voi itse päättää harjoituksen keskusteluvaiheeseen kuluvan ajan muuttamalla kysymysten määrää.
 • Harjoituksen toinen vaihe toteutetaan kymmenen lajiharjoituksen yhteydessä, jolloin se vie hieman aikaa sekä harjoituksen aluksi että sen aikana, kun urheilijat käyvät kirjaamassa onnistumisiaan ylös.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus suoritetaan lajiharjoituksen alussa ja  yhteydessä.
 • Harjoituslomake ja kynä.

SUORITUSOHJEET

 1. Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa valmentaja järjestää ryhmän urheilijoiden ja valmentajien kesken keskusteluhetken, jonka aiheena on pienten onnistumisten merkitys ja niiden huomaaminen arjen harjoittelussa.
 2. Valitkaa keskustelun pohjaksi harjoituslomakkeelta tilanteeseen sopivia kysymyksiä ja keskustelkaa niistä kaikkien mielipiteitä ja ajatuksia kuunnellen esimerkiksi puoli tuntia jonkin harjoituksen aluksi. Tämä on tärkeä vaihe, jotta urheilijat motivoituvat havaitsemaan ja hyödyntämään pieniä onnistumisia. Valmentaja voi halutessaan pohtia omia ajatuksiaan kysymyksistä etukäteen ja kirjata niitä lomakkeeseen kysymysten alle. Lomakkeen voi myös antaa urheilijoille, ja heitä voi pyytää kirjaamaan muistiinpanoja keskustelun tärkeistä kohdista.
 3. Sopikaa harjoituksen toisessa vaiheessa, että aloitatte kymmenen harjoituksen mittaisen jakson, jonka aikana opetellaan ensin havaitsemaan pieniä onnistumisia ja sen jälkeen asettamaan harjoitukselle pieniä tavoitteita.
 4. Jaa urheilijoille harjoituslomakkeen toisen vaiheen sisältämä harjoituspäiväkirja. Valitkaa niille paikka, johon urheilijoiden on helppoa harjoituksen kuluessa palata kirjaamaan onnistumisiaan.
 5. Ensimmäisten viiden harjoituksen ajan urheilijoiden tehtävänä on vain tarkkailla tekemistään ja käydä aina huomatessaan kirjaamassa ylös jokin pieni onnistuminen tai edistysaskel kohti jotain suurempaa tavoitetta, jonka urheilija on itselleen asettanut tai jonka urheilija haluaisi saavuttaa. Korostakaa heti aluksi, että onnistumiset ja edistysaskeleet saavat olla kuinka pieniä ja kuinka kaukana lopullisesta tavoitteesta tahansa. Ne voivat myös liittyä sekä teknisiin asioihin että fyysisiin tai psyykkisiin asioihin.
 6. Seuraavien viiden harjoituksen ajan urheilijat jatkavat tarkkailua kuten edellä, mutta lisäksi he kirjaavat harjoituksen aluksi noin viisi pientä tavoitetta jo etukäteen. Tämä on nyt helpompaa, kun urheilijat ovat viiden harjoituksen ajan tarkkailleet onnistumisiaan ja tietävät, minkälaisia onnistumisia he voivat saavuttaa.
 7. Auta urheilijoita harjoituksen kaikissa vaiheissa huomaamaan onnistumisia ja edistysaskeleita sekä erityisesti oivaltamaan, miten nämä onnistumiset liittyvät suurempiin tavoitteisiin ja miksi niiden havaitseminen on tärkeää.

VINKKEJÄ!

Haluttaessa voidaan järjestää suorastaan leikkimielinen kilpailu siitä, kuinka paljon ja kuinka pieniä onnistumisia ja edistysaskeleita urheilijat kykenevät havaitsemaan omassa ja myös muiden tekemisessä. Tämä on erityisen tehokasta, jos urheilijoiden on aluksi vaikeaa huomata pieniä onnistumisia ja yhdistää niitä tulevien, suurempien tavoitteiden saavuttamiseen.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: