Tavoitteenasettelun valmiudet

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Tavoitteenasettelun valmiuksien tavoitteita

  • Mitä tarkoittaa tavoite ja tavoitteenasettelu - tavoitteiden asettamisen harjoittelun aloittaminen
  • Lyhyen tähtäimen tavoitteet yksittäisiin harjoituksiin, harjoituspäivälle sekä harjoitusviikolle
  • Tavoitteiden haastavuuden arviointi ja yksilöllinen merkitys
  • Onnistumisten ja edistysaskeleiden huomaaminen – harjoitteluinto ja harjoittelun laatu
  • Valmennuksen yksilöllinen suunnittelu ja kohdistaminen

 

Valmiuksien harjoitteet

 

Harjoite 1: Kysymyksiä tavoitteenasettelusta valmiuksien tasolla

Harjoite tutustuttaa urheilijat käsitteisiin tavoite ja tavoitteenasettelu. Urheilijat pohtivat kysymysten avulla omia ajatuksiaan koskien tavoitteita ja tavoitteenasettelua yleisellä tasolla. Valmentaja saa näin myös tietoa urheilijoiden ajatuksista koskien tavoitteita ja niiden asettelua.

Harjoite 2: Päivätavoite

Tavoitteena on ylläpitää tai nostaa päivittäisen harjoittelun laatua asettamalla harjoituspäivälle motivoiva ja innostava tavoite ennen lajiharjoituksen alkamista. Samalla tavoitteenasettelun valmiudet kehittyvät.

Harjoite 3: Pidä tavoite mielessä

Harjoitteen tavoitteena on nostaa yksittäisten suoritusten tai suorituskokonaisuuksien laatua lajiharjoituksen sisällä. Tavoitteena on myös, että urheilijat oppivat pitämään harjoituksiin asettamiaan tavoitteita mielessä ja oivaltavat tavoitteenasettelun merkityksen suorittamisen laadulle. Lajiharjoituksissa asetetaan aina suorituskokonaisuuden alkaessa tavoite, johon etenemistä tarkkaillaan säännöllisesti.

Harjoite 4: Viikkotavoite

Tavoitteena on harjoitella tavoitteenasettelun perustekniikkaa ja samalla terävöittää harjoitusviikon tekemistä ja toimintaa. Harjoitteessa urheilija miettii ja kirjaa viikon ajalle tavoitteet ja toimintasuunnitelmat tavoitteen saavuttamiseksi. Suunnitelma asetetaan esille, ja etenemistä arvioidaan yhdessä.

Harjoite 5: Tunnista tavoitteen haastavuus

Harjoite opettaa asettamaan yksilöllisesti sopivan haastavia tavoitteita, joiden avulla motivoituminen on ihanteellista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Urheilija aloittaa harjoittelun asettamalla harjoitukseen tarkoituksella liian helppoja, sopivia ja tarkoituksella liian vaikeita tavoitteita. Harjoituksen lopuksi tarkastellaan, mitä tavoitteita saavutettiin ja mitä opittiin koskien tavoitteiden asettamista.

Harjoite 6: Opi huomaamaan ja hyödyntämään pienet edistysaskeleet ja onnistumiset

Urheilija oppii harjoitteen avulla ylläpitämään yksilöllisen tarpeen mukaisesti onnistumisen olotilaa, ja motivoitumaan siten mahdollisimman tehokkaasti ja tietoisesti. Harjoitteessa keskustellaan ensin ryhmänä pienten onnistumisten merkityksestä, ja pidetään sen jälkeen harjoituspäiväkirjaa onnistumisten huomaamiseksi.