Tavoitteenasettelun valmiudet

Tietoisku tavoitteenasettelun valmiuksista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Alla on esitetty viisi tietoiskua, jotka liittyvät tavoitteenasettelun valmiuksiin urheilusuorituksissa.

Nämä viisi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta tavoitteenasettelun valmiustason harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

TIETOISKU 1 

Tavoite on tekemisen päämäärä. Tavoite suuntaa siis urheilijan ja valmentajan tekemistä ohjaamalla harjoittelemaan tavoitteen saavuttamisen kannalta merkittäviä ja tärkeitä asioita.

TIETOISKU 2

Tavoitteenasettelulla on merkittävä vaikutus muun muassa urheilijan motivaatioon, itseluottamukseen sekä epäonnistumisista ja uran hankalammista vaiheista selviämiseen.

TIETOISKU 3 

Ihminen kokee saavuttamistaan asioista vielä suurempaa mielihyvää ja motivoituu tekemään yhä enemmän ja parempaa työtä, jos saavutettu asia on aiemmin asetettu tavoitteeksi. Tällöin urheilija tuntee tehneensä tavoitteen saavuttamiseksi tietoista työtä.

TIETOISKU 4

Tavoitteenasettelua hyödynnetään pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Pitkän aikavälin tavoitteita asetetaan esimerkiksi koko uralle sekä vuosien ja kausien ajalle. Lyhyen aikavälin tavoitteita asetetaan kuukausittain, viikottain, päivittäin sekä hetkittäin. Sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteet ovat oleellisia urheilijan motivaation ja optimaalisen kehittymisen säätelyssä.

TIETOISKU 5

Taitavassa tavoitteenasettelussa hyödynnetään eri tavoin ja eritasoisesti haastavia tavoitteita. Urheilijan ja valmentajan tulee harjoittelun avulla selvittää, minkälaiset ja kuinka haastavat tavoitteet tukevat juuri kyseisen urheilijan motivaatiota ja itseluottamusta parhaiten.