Tunteiden hallinnan huipputaidot

Harjoite: Kysymyksiä epäonnistumisiin ja virheisiin suhtautumisesta

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Kysymyksiä epäonnistumisiin ja virheisiin suhtautumisesta

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Kysymykset aloittavat prosessin, jonka avulla urheilija voi harjoittaa virheiden ja epäonnistumisten käsittelyn taitojaan.
 • Kysymykset auttavat urheilijaa selkiinnyttämään ajatuksiaan ja suhtautumistapojaan virheiden ja epäonnistumisten merkitykseen. Tämä on tärkeää, jotta urheilija jatkossa oppii käytännössä käsittelemään ja nollaamaan tilanteita tarkoituksenmukaisesti.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT 

 • Kysymyksiin voidaan vastata joko kaikkiin kerrallaan tai osissa.
 • Kaikkiin kysymyksiin vastaaminen kerralla vie aikaa 30-45 minuuttia.
 • Kysymyksiin voidaan vastata lajiharjoittelun yhteydessä harjoituksen alussa tai siihen erikseen varattuna aikana. Urheilijat voivat myös vastata kysymyksiin rauhassa kotona.
 • Kysymyksiin vastataan yhden kerran.

 

TILA JA VÄLINEET 

 • Harjoituslomake ja kynä.

 

SUORITUSOHJEET 

 1. Jaa urheilijoille harjoituslomakkeet. Pyydä urheilijoita tutustumaan kysymyksiin ja kysymään, jos jokin kohta on epäselvä.
 2. Vastatkaa rauhassa sopimaanne määrään kysymyksistä tai sopikaa, milloin keskustelette asioista sen jälkeen, kun urheilijat ovat vastanneet kysymyksiin omalla ajalla.
 3. Kun keskustelette asioista, aloittakaa ensimmäisen tehtävän määrittelyillä niin, että urheilijat kertovat omia ajatuksiaan vertaillen niitä toistensa määritelmiin. Tarkkailkaa, minkälaisia erilaisia määrittelyjä urheilijat tuottavat.
 4. Käykää keskustellen läpi myös jotkin muut tärkeimmiksi katsomanne kohdat kysymyksistä.
 5. Pyydä urheilijoita säilyttämään harjoituslomakkeet myöhempää tarkastelua varten kansiossa.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: