Tunteiden hallinnan huipputaidot

Harjoite: Epäonnistumiseen liittyvien tunteiden analyysi

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Epäonnistumiseen liittyvien tunteiden analyysi

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT 

 • Epäonnistumisiin ja vastoinkäymisiin suhtautumisen harjoitusprosessi jatkuu tämän harjoitteen avulla.
 • Harjoite auttaa urheilijaa tunnistamaan ja käsittelemään tunnetta, jonka epäonnistuminen tai muutoin hankala tilanne on hänessä herättänyt ja tyypillisesti herättää.
 • Urheilija saa harjoitteen avulla myös mahdollisuuden uudelleen arvioida epäonnistumiseen sisältyvien ajatusten järkiperäisyyttä, todennäköisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta ajatellen omaa suorituskykyä ja kehittymistä urheilijana.
 • Urheilija pohtii myös sitä, miten hän toimisi, jos jokin mahdollinen, ikävämpi asia todella tapahtuisi. Tämä usein helpottaa pelkoja ja paineita koskien kyseistä epätodennäköistä tapahtumaa.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT 

 • Harjoitteeseen kuluu aikaa 15-45 minuuttia.
 • Harjoite tehdään yhden kerran/urheilija. Jos harjoitus tuntuu aluksi vaikealta, suosittelemme sen tekemistä pienissä osissa, jolloin joka harjoituskerralla se tulee tuntumaan urheilijoista hieman helpommalta ja tutummalta. Harjoite on erittäin tehokas järjestelmällisesti suoritettuna.
 • Harjoitteen voi toistaa myöhemmin sopivan ajan kuluttua, jos urheilija haluaa uudelleen arvioida sen hetkisten epäonnistumisen tai muiden vastoinkäymisten herättämiä tunteita. 

 

TILA JA VÄLINEET 

 • Harjoite kannattaa suorittaa rauhallisessa tilassa ja tilanteessa.
 • Harjoituslomake ja kynä.

 

SUORITUSOHJEET 

 1. Tutustukaa harjoitteeseen huolella yhdessä urheilijoiden kanssa käymällä harjoituslomakkeen harjoitteet ja esimerkit läpi yksityiskohtaisesti.
 2. Suosittelemme, että urheilijat saavat tarvittaessa kysyä apua valmentajalta, jos heidän on vaikea määritellä tilanteita tai tunteita, joita he haluavat oppia käsittelemään. Valmentaja tai jokin muu henkilö, joka tuntee urheilijan hyvin, voi kertoa omista havainnoistaan koskien urheilijan harjoitus- ja kilpailukäyttäytymistä. Näin voidaan päästä kiinni tilanteisiin ja tunteisiin, jotka vaativat erityistä harjoittelua.
 3. Yhtä lailla on tärkeää, että urheilijat tarkistelevat uudelleen määriteltyjä tulkintoja harjoituskaverien, valmentajien tai muiden heidät tuntevien ihmisten kanssa. Näin voidaan varmistaa, että uudelleen määritellyt tulkinnat ja vastoinkäymisiin varatut suunnitelmat ovat tehokkaasti urheilijan toimintaa tukevia.
 4. Kun harjoite on tehty valmiiksi, säilyttäkää paperit kansiossa helposti saatavilla.
 5. Suosittelemme, että urheilijat palaavat tarkastelemaan uudelleen määrittelyjä niin kauan, kunnes he huomaavat vastoinkäymisiin suhtautumisensa ja tunteidensa olevan helpompia tai ainakin selkeämpiä käsitellä. Tavoitteena on, että urheilija kokee omaavansa vastoinkäymisten edessä keinoja työskennellä tunteiden ja olotilojen helpottamiseksi.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: