Tunteiden hallinnan huipputaidot

Harjoite: Harjoitus epäonnistumisen ja vastoinkäymisen käsittelyyn

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Harjoitus epäonnistumisen ja vastoinkäymisen käsittelyyn

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Epäonnistumisiin ja vastoinkäymisiin suhtautumisen harjoitusprosessi jatkuu edelleen tämän harjoitteen avulla
 • Harjoitteet opettavat urheilijalle taitoja vaihtaa näkökulmaa koskien epäonnistumisen ja virheen merkitystä. Urheilija oppii vähitellen yhä nopeammin suhtautumaan virheeseen ja epäonnistumiseen kokemuksena, joka opettaa ja auttaa eteenpäin sen sijaan, että se olisi häpeällistä tai jollain tavoin liian vakavaa.
 • Urheilija saa harjoitteen avulla itselleen menetelmän, jonka hän voi toistaa aina halutessaan varmistaakseen, että jokin mieltä askarruttava tapahtuma ei jää häiritsemään tulevaa harjoittelua tai kilpailemista.
 • Urheilijan kehittyessä virheen ja epäonnistumisen käsittelyssä harjoittelun ja kilpailemisen laatu usein tasoittuu, kun kielteisten tunteiden hallintaan kuluu vähemmän energiaa. 

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitteeseen A kuluu aikaa noin 15-20 minuuttia. Sen voi tehdä koskien niin montaa taannoista vastoinkäymistä, kuin mikä tuntuu urheilijasta hyvältä ja tarpeelliselta.
 • Harjoitteeseen B kuluu aikaa 15-45 minuuttia. Harjoitteen suorittaminen nopeutuu, kun urheilija tottuu sen tekemiseen. Harjoite tulee suorittaa useita kertoja maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi. Urheilija voi halutessaan tehdä harjoitteesta rutiininomaisen toiminnan, jonka hän suorittaa aina halutessaan käsitellä tehokkaasti mielessään jonkin epäonnistumisen tai muun vastoinkäymisen. 

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitteet kannattaa suorittaa rauhallisessa tilassa ja tilanteessa.
 • Harjoituslomake ja kynä.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Harjoitteessa A urheilija harjoittelee käsittelemään kauan sitten sattunutta vastoinkäymistä ja harjoitteessa B tuoreempaa epäonnistumista.
 2. Tutustukaa harjoitteeseen huolella yhdessä urheilijoiden kanssa käymällä harjoituslomakkeen kysymykset läpi yksityiskohtaisesti.
 3. Aloittakaa harjoitteesta A. Sen voi myös antaa urheilijoille kotitehtäväksi sen jälkeen kun on varmistettu, että jokainen on ymmärtänyt tehtävänannon. On tärkeää jälkikäteen palata asiaan ja käydä urheilijoiden kirjaamat asiat yhdessä läpi.
 4. Harjoitteen A tehoa voidaan lisätä siten, että harjoitusryhmän urheilijat kertovat toisilleen taannoisesta epäonnistumisesta selviämisen kokemuksestaan harjoituslomakkeen avulla.
 5. Jos urheilijalla on vieläkin vaikeuksia käsitellä jotain taannoista vastoinkäymistä, on tärkeää, että hän jatkaa harjoittelua käsittelemällä muita kauan sitten tapahtuneita tilanteita, kunnes hän oppii menetelmän hyvin ja alkaa huomata, että vastoinkäymisten tai epäonnistumisten tuottamat tunnetilat alkavat laantua.
 6. Harjoitteeseen B voidaan edetä, kun harjoite A on suoritettu. Tässä vaiheessa urheilija käsittelee vastaavalla tavalla tuoreempia epäonnistumisia. Jatkakaa harjoitteen tekoa niin kauan, että urheilija osaa sen ja voi päättää, olisiko hänelle hyötyä jatkaa harjoitteen käyttöä aina kun tuntuu siltä, että jokin tilanne vaatii lisäkäsittelyä selkiintyäkseen mielessä.

 

VINKKEJÄ!

TrainingFocuksen Itseluottamuksen valmiustason harjoitteissa käsitellään kilpailemisen ja voittamisen merkitystä urheilijalle. Myös näistä harjoituksista on hyötyä urheilijan virheen ja epäonnistumisen käsittelyn taidoille, etenkin, jos urheilija kokee oman arvonsa olevan yhteydessä kilpailumenestykseen.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: