Tunteiden hallinnan huipputaidot

Harjoite: Itsepuheen hienosäätö kohti huippusuorituskykyä: Sisäisen puheen päiväkirja

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Itsepuheen hienosäätö kohti huippusuorituskykyä: Sisäisen puheen päiväkirja

 

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

  • Harjoite päättää prosessin, jonka tuloksena urheilija on hyvin tietoinen oman sisäisen puheen tavoista ja laadusta sekä sen vaikutuksesta omaan suorituskykyyn.
  • Lopputuloksena urheilija omaa keinoja muuttaa ja harjoittaa sisäistä puhettaan omaa suoriutumista ja onnistumista tukevaksi.
  • Harjoite opettaa urheilijaa hienosäätämään sisäistä puhettaan vieläkin tarkemmin. Urheilija oppii esimerkiksi erottelemaan ajatukset ja tunteet toisistaan sekä esittämään itselleen kysymyksiä, joiden avulla tarkoituksenmukaisemman sisäisen puheen omaksuminen tapahtuu vieläkin tehokkaammin. 

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

  • Harjoite toteutetaan sovitun ajanjakson aikana, esimerkiksi kuukauden aikana niin, että urheilija harjoittelee itsenäisesti, minkä jälkeen urheilijan työtä arvioidaan yhdessä valmentajan kanssa.
  • Harjoite tehdään ensin yhden kerran. Tämän jälkeen harjoitteen voi toistaa aina, kun urheilija kokee tarvitsevansa apua sisäisen puheensa tai tunteidensa muokkaamisessa ja käsittelyssä muuten kuin vain omissa ajatuksissaan. 

 

TILA JA VÄLINEET

  • Urheilijalle harjoituslomake ja kynä.
  • Suosittelemme, että urheilija on harjoitellut ennen tähän harjoitukseen siirtymistä itsepuheen tarkkailuun ja muokkaamiseen liittyvät harjoitteet TrainingFocuksen tunteiden hallinnan valmius- ja perustaitojen tasoilla.

 

SUORITUSOHJEET

  1. Tutustukaa harjoitteeseen harjoituslomakkeen avulla. Käykää urheilijan ja koko harjoitusryhmän kanssa tarkoin läpi päiväkirjan yhteenvedetyt ohjeet sisäisen puheen tunnistamisesta ja muista päiväkirjan täyttämisen vaiheista. Ohjeet ovat moninaiset ja ne voi antaa urheilijoille kotitehtävänä tutustuttaviksi, jotta läpikäyminen yhdessä ei vie niin paljoa aikaa.
  2. Tavoitteena on, että harjoitteessa urheilija täyttää sisäisen puheen päiväkirjaa, ja harjoittelee sen avulla hienosäätämään sisäistä puhettaan tukemaan huippusuorituskykyään, virheiden ja epäonnistumisten käsittelyään sekä suoritusvarmuuttaan.
  3. Urheilijoiden on tärkeää motivoitua harjoitteen suorittamiseen noin kuukauden ajaksi. Taito muokata omaa sisäistä puhettaan suorituskykyä tukevaksi on eräs tärkeimpiä ja tehokkaimpia menestyvän urheilijan psyykkisiä taitoja. Tämä taito on tämän harjoitteen ja säännöllisen, kärsivällisen työn avulla mahdollista saavuttaa.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: