Tunteiden hallinnan huipputaidot

Harjoite: Omaan urheiluun liittyvät tunteet ja tulkinnat: uskomusten tarkistaminen

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Omaan urheiluun liittyvät tunteet ja tulkinnat: Uskomusten tarkistaminen

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite auttaa pureutumaan urheilijoiden monesti tiedostamattomiin itseensä tai ympäristöön kohdistuviin negatiivisiin uskomuksiin, jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia ajatellen urheilijan hyvinvointia sekä suorituskyvyn kehittymistä ja suoritusvarmuutta.
 • Harjoite opettaa yhtälailla urheilijoita vahvistamaan jo olemassa olevia hyviä uskomuksia itsestään, urheilustaan ja ympäristöstään. 

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoite vie aikaa hyvin yksilöllisesti urheilijasta riippuen 60 minuutista useisiin tunteihin.
 • Harjoitteet voi hyvin tehdä useissa jaksoissa esimerkiksi kerran viikossa tunnin ajan tai peräkkäisiksi päiviksi jaettuina.
 • Tämä harjoite sopii myös esimerkiksi kotitehtäväksi urheilijalle, joka on jostain syystä estynyt joksikin aikaa harjoittelemaan fyysisesti.
 • Harjoite tehdään ensin yhden kerran, mutta se voidaan toistaa aina kun huomataan tarvetta uskomusten korjaamiseen ja työstämiseen tai itseluottamuksen kohentamiseen. 

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitteet kannattaa suorittaa rauhallisessa tilassa ja tilanteessa ilman kiirettä.
 • Harjoituslomake ja kynä.

 

SUORITUSOHJEET 

 1. Tutustukaa harjoitteeseen huolellisesti harjoituslomakkeen avulla ja sopikaa, minkälaisella aikataululla viette harjoitteen läpi. Kiirettä ei kannata pitää, ja urheilijoiden on hyvä motivoitua pitkäjänteiseen työhön.
 2. Harjoitteen ensimmäisessä vaiheessa urheilijat ohjataan tarkistamaan, omaavatko he mahdollisesti joitain kielteisiä, kehittymistä tai hyvinvointia rajoittavia uskomuksia itsestään tai ympäristöstään. Suosittelemme, että urheilijat ovat harjoitelleet läpi TrainingFocuksen tunteiden hallinnan harjoitukset valmiuksista perustaitoihin ja edelleen huipputaitoihin.
 3. Toisessa vaiheessa urheilijat harjoittelevat kyseenalaistamaan ja kumoamaan negatiiviset uskomukset vastaamalla niitä koskeviin kysymyksiin.
 4. Kolmas vaihe sisältää erilaisia tehtäviä, jotka ohjaavat urheilijan sisäistämään ja entisestään vahvistamaan uusia ja jo olemassa olevia hyviä uskomuksia itsestään, urheilemisestaan ja ympäristöstään.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: