Tunteiden hallinnan perustaidot

Harjoite: Pysyminen neutraalissa tunnetilassa

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Pysyminen neutraalissa tunnetilassa

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite on tehokas perusharjoite harjoittamaan urheilijan kykyä vaikuttaa omiin tunnetiloihinsa.
 • Jatkossa harjoitus toimii erityisen hyvin tilanteissa, joissa urheilijalla on taipumus kokea jokin voimakas tunnereaktio, kuten viha, kiukku tai masentuminen jonkin harjoituksissa tai kilpailuissa tapahtuvan asian seurauksena.
 • Kun urheilija oppii taitavaksi omiin tunnetiloihin vaikuttajaksi, lisääntyvät hänen mahdollisuudet onnistua suorituksissa.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus suoritetaan lajiharjoituksen yhteydessä, ja siihen voidaan käyttää aikaa muutamasta minuutista puoleen tuntiin, kuitenkin niin, että lajiharjoittelua suoritetaan samaan aikaan.
 • Suosittelemme aluksi tekemään harjoituksen suunnilleen peräkkäin noin viidessä lajiharjoituksessa.
 • Harjoitetta tulee toistaa useita kertoja, kunnes se onnistuu urheilijalta hyvin. Tämän jälkeen harjoitetta kannattaa toistaa silloin tällöin taidon ylläpitämiseksi.
 • Urheilija toistaa harjoitetta itsenäisesti aina, kun tunteiden hallinnalle on erityistä tarvetta harjoituksissa tai kilpailuissa.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoite suoritetaan lajiharjoittelun tilassa lajiharjoituksen yhteydessä.
 • Ei välineitä.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Harjoitus aloitetaan harjoittelemalla neutraalia tunnetilaa. Urheilijat kokeilevat kukin omassa itsessään, minkälainen on oma neutraali tunnetila. Siihen liittyviä piirteitä voisivat olla ainakin, että mielessä ei ole mitään kovin tärkeitä tai vakavia asioita ja olotila on tasainen. Urheilijat kuvailevat lyhyesti oman neutraalin tunnetilansa.
 2. Kun jokainen on tietoinen omasta neutraalista tunnetilastaan, sovitaan harjoittelun etenemisestä. Voidaan esimerkiksi sopia viisiportaisesta harjoitusohjelmasta seuraavasti:
  • Tavoitteena on pysyä harjoituksessa omassa yksilöllisessä neutraalissa olotilassa riippumatta siitä, miten harjoittelu sujuu. Aikaa pidennetään hieman joka kerta viiden lajiharjoituksen ajan:
   • Ensimmäisellä kerralla pyritään pysymään neutraalissa olotilassa 5 minuuttia.
   • Toisella kerralla pyritään pysymään neutraalissa olotilassa 10 minuuttia.
   • Kolmannella kerralla 15 minuuttia
   • Neljännellä kerralla 20 minuuttia
   • Viidennellä kerralla 30 minuuttia.
 • Harjoituksen lopuksi keskustellaan aina siitä, onnistuiko neutraalissa olotilassa pysyminen. Jos se onnistui, pohditaan, millä keinoilla siinä onnistuttiin. Jos se ei onnistunut, mietitään, mikä siitä teki vaikeaa ja mitä voisi seuraavalla kerralla tehdä, jotta se oli helpompaa

 

VINKKEJÄ!

Harjoite voidaan suorittaa myös niin, että yritetään pysyä sovittu aika jossain muussa kuin neutraalissa tunnetilassa, esimerkiksi ”iloisena”, ”huumorintajuisena” tai ”rentona”.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: