Tunteiden hallinnan perustaidot

Harjoite: Liu´utaan tunnetiloista toisiin

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Liu´utaan tunnetiloista toisiin

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite opettaa urheilijaa tunnistamaan omia keinojaan siirtyä tietoisesti tunnetilasta toiseen.
 • Harjoite auttaa monia urheilijoita oivaltamaan, että itseasiassa ei ole niinkään vaikeaa säädellä tietoisesti omia tunnetiloja.

 

 AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitteeseen kuluu aikaa muutama minuutti lajiharjoituksen aikana alussa tai lopussa.
 • Harjoitetta tulee toistaa useita kertoja, jotta urheilijat oppivat sen, ja saavat myös huomata kehittymistä omassa kyvyssä vaihtaa tunnetilaa tietoisesti.
 • Kun urheilija kokee olevansa taitava harjoitteen toteuttamisessa, voi sitä edelleen toistaa silloin tällöin taidon ylläpitämiseksi.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus suoritetaan lajiharjoituksen tiloissa lajiharjoituksen yhteydessä.
 • Ei välineitä.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Esittele harjoite urheilijoille ja kerro tunteiden tietoisen saavuttamisen merkityksestä esimerkiksi seuraavasti:Kun harjoittelee tietoisesti vaihtamaan tunnetilaansa, on paljon valmiimpi onnistumaan tunnetilan vaihtamisessa myös silloin, kun tilanne on hankalampi ja suorituksen onnistuminen voi riippua siitä, onnistuuko rauhoittumaan tai latautumaan uudestaan tms. Harjoittelemme tulevan harjoituksen avulla tunnetilan vaihtamista tietoisesti.”
 2. Urheilijat asettuvat mukavasti istumaan tai harjoituksen voi tehdä tarvittaessa myös seisten.
 3. Harjoitus aloitetaan rauhoittumalla je keskittymällä hetkeksi omaan hengitykseen. Anna samalla ohjeet urheilijoille esimerkiksi seuraavasti. ”Sanon kohta erilaisia tunteita. Teidän tehtävänä on pyrkiä saavuttamaan kyseinen tunnetila jollain tavalla. Aina kun sanon uuden tunteen, pyrkikää vaihtamaan tunnetila edellisestä seuraavaan. Aloitetaan.
 4. Urheilijoille kerrotaan ensimmäiset kaksi-kolme tunnetilaa pitäen noin minuutin mittainen tauko tunnetilojen välissä. Ensimmäiset kolme tunnetilaa voisivat olla: iloinen, ärsyyntynyt ja pirteä.
 5. Kun kolme tunnetilaa on käyty läpi, keskeytetään harjoitus hetkeksi ja keskustellaan hetki siitä, millä kaikilla erilaisilla tavoilla urheilijat pyrkivät vaihtamaan tunnetilaa ja kuinka hyvin se onnistuu.
 6. Jatketaan sitten vielä muilla tunnetiloilla, esimerkiksi: surullinen, innostunut, väsynyt/raukea, vihainen, hämmästynyt, taistelutahtoinen, pelokas, rohkea jne.
 7. Harjoitustoistojen lisääntyessä urheilijoille voidaan valita yhä enemmän ja vaikeammin saavutettavissa olevia sekä lajinomaisia tunnetiloja saavutettaviksi.

 

VINKKEJÄ!

TrainingFocuksen Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen harjoitteissa opetellaan löytämään yksilöllisesti sopivia kilpailuolotiloja. Jos urheilija on niistä selvillä, voidaan tässä harjoituksessa myös tietoisesti harjoitella saavuttamaan juuri kyseisiä tunne- ja olotiloja.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: