Tunteiden hallinnan perustaidot

Harjoite: Harjoitellaan tietyssä tunnetilassa olemista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Harjoitellaan tietyssä tunnetilassa olemista

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

  • Harjoite aloittaa prosessin, jonka tavoitteena on urheilijan kyky virittäytyä harjoituksiin ja myös kilpailuihin sellaiseen tunne- ja olotilaan, jossa suoriutuminen on tiedetysti mahdollisimman laadukasta.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

  • Harjoite toteutetaan lajiharjoituksen yhteydessä. Harjoitteen suunnitteluun menee aikaa harjoituksen alussa noin 15 minuuttia.
  • Harjoite tulee toistaa kymmeniä kertoja, kunnes urheilija tuntee olevansa taitava saavuttamaan ja ylläpitämään harjoitellun ja halutun tunnetilan. Tämän jälkeen urheilija voi aloittaa harjoittelun jonkin toisen tunnetilan  osalta samalla tavoin.

 

TILA JA VÄLINEET

  • Harjoite suoritetaan lajiharjoitustilassa.
  • Ainakin muutamalla ensimmäisellä kerralla on hyvä, jos avuksi voidaan käyttää jonkinlaista taulua tai paperia, johon voidaan kirjoittaa tavoiteltavana oleva tunnetila muistiin koko harjoituksen ajaksi.
  • Harjoittelun suunnitteluun voi käyttää avuksi harjoituslomaketta.

 

SUORITUSOHJEET

  1. Tutustukaa harjoitteeseen harjoituslomakkeen avulla.
  2. Tavoitteena on, että urheilija valitsee harjoiteltavakseen jonkin tunteen, jonka tietää olevan yhteydessä hyvään harjoitteluun. Aluksi on hyvä, jos valmentajan kanssa voidaan yhdessä suunnitella myös harjoituksen sisältöä sellaiseksi, mikä auttaa urheilijaa pääsemään ja pysymään valitsemassaan tunteessa. Esimerkiksi, jos urheilija on valinnut tunteen ”mukavaa”, voidaan harjoituksessa aluksi panostaa siihen, että ilmapiiri on erityisen hyvä niillä kerroilla. Kun urheilija edistyy, vähennetään toimenpiteiden määrää. Lopullisena tavoitteena on, että urheilija pystyy itsenäisesti oman ajattelun ja tunteiden säätelyn avulla huolehtimaan harjoituksen laadusta.
  3. Kun urheilija on taitava säätelemään tiettyä tunnetilaa, voi hän siirtyä harjoittamaan seuraavaa. Myöhemmin samaa menetelmää voi käyttää kilpailumielialan saavuttamiseen ja ylläpitämiseen.
  4. Olennaista tässä harjoitteessa on se, että urheilija itse oppii löytämään oikeat tunnetilat ja sen jälkeen keinot päästä niihin. Tämä onnistuu harjoittelemalla kärsivällisesti.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: