Tunteiden hallinnan perustaidot

Harjoite: Itsepuheen muokkaaminen suoritusta tukevaksi

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Itsepuheen muokkaaminen suoritusta tukevaksi

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • TrainingFocuksen valmiustason harjoitteiden avulla urheilija tuli tietoiseksi oman itsepuheensa laadusta ja toimintansa ohjaamisen tavoista. Perustaitojen tasolla harjoitteet auttavat urheilijaa käytännössä harjoittamaan sisäistä puhettaan suorituksien ja suoriutumisen onnistumista tukevaksi.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Tehtävät suoritetaan lajiharjoitusten ja kilpailujen yhteydessä. Tehtävät vievät aikaa muutamista minuuteista tuntiin riippuen tavoitteista ja tehtävästä.
 • Tehtäviä tulee suorittaa kymmeniä kertoja niin kauan, kunnes urheilija kokee taitavuutta oman sisäisen puheensa hallinnassa.
 • Tehtäviä voidaan toistaa myös myöhemmin etenkin sellaisina aikoina, kun urheilija kohtaa erityisiä haasteita, joiden seurauksena suorituskyky ailahtelee tai laskee.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Itsepuheen muokkaamistehtävät suoritetaan lajiharjoitusten yhteydessä lajiharjoitustiloissa.
 • Tehtävässä 1 urheilijat tarvitsevat harjoituslomakkeen ja lisäksi mielellään TrainingFocuksen valmiustason harjoitteista itsepuheen tarkkailutehtävä 2:n täytetyn lomakkeen.
 • Tehtävässä 3 urheilijat tarvitsevat harjoituslomakkeen ja lisäksi mielellään TrainingFocuksen valmiustason harjoitteista itsepuheen tarkkailutehtävä 3:n täytetyn lomakkeen.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Kerro urheilijoille itsepuheen tietoisen muokkaamisen merkityksestä esimerkiksi seuraavasti:Olette nyt tarkkailleet omaa sisäistä puhettanne, ja olette jo enemmän tietoisia omista tavoista kannustaa ja ohjata itseänne erilaisissa tilanteissa. Aloitamme nyt harjoittelemaan sitä, miten omaa sisäistä puhetta saa muokattua tietoisesti niin, että se tukee onnistumista, laadukasta harjoittelua ja urheilusta nauttimista.”
 2. Tutustu itsepuheen muokkaustehtäviin ja suunnittele, milloin teille parhaiten sopii harjoitella kutakin tehtävää. Suosittelemme niiden toteuttamista järjestyksessä niin, että jokaista on aina harjoiteltu jo useamman kerran ennen siirtymistä seuraavaan. Tehtävät 1 ja 2 liittyvät ennen kaikkea itsepuheen muokkaamiseen harjoitustilanteissa. Tehtävässä 3 itsepuheen muokkaus ulotetaan kilpailutilanteisiin.

 

Itsepuheen muokkaustehtävä 1: Myönteisen kielen harjoitus 2

 1. Jaa urheilijoille harjoituslomakkeet (tulosta sivun alalaidasta).
 2. Harjoitteen tavoitteena on harjoitella negatiivisten ilmauksien muokkaamista myönteisiksi ja suorituksia paremmin tukeviksi.
 3. Urheilijat muuttavat ensin valmiiksi annettuja lauseita parempaan muotoon. Sen jälkeen käytetään avuksi TrainingFocuksen valmiustason itsepuheen tarkkailutehtävien tuloksia, ja muutetaan omia, yksilöllisiä kielteisiä ajatuksia myönteisemmiksi. Suosittelemme näin ollen, että Valmiustason harjoite 4 olisi tehty ennen tähän tehtävään siirtymistä. Jos se ei ole mahdollista, voi tehtävän tehdä myös tarkkailemalla oman sisäisen puheen laatua samalla kun harjoittelee muokkaamaan sitä.
 4. Kun urheilijat ovat suunnitelleet kolmesta viiteen omaa itsepuheen muokkausta, aloitetaan niiden harjoittelu: Asettakaa lauseet jollain tavalla muistiin, esimerkiksi ihan näkyviin tai ainakin urheilijalle kansiossa mukaan treenikassiin. Aina kun urheilija huomaa puhuvansa itselleen entiseen, kielteiseen sävyyn, muistuttaa hän systemaattisesti itselleen paremmasta tavasta ja toistaa korjattua lausetta itselleen useita kertoja.
 5. Valmentaja voi auttaa urheilijaa muistuttamalla häntä asiasta ja kehottamalla häntä harjoittelemaan kärsivällisesti yhä uudelleen. Pienistäkin edistysaskeleista tulee kehua. On myös hyvä muistaa, että jos vertaa siihen, kuinka monta kertaa kielteisiä versioita itselle on toistettu, niin on ymmärrettävää, että myönteisiä versioita tarvitaan paljon ennen kuin ne tulevat itsestään haastavissakin tilanteissa mieleen.
 6. Kun urheilija alkaa kokea olevansa taitava tässä harjoitteessa muokkaamissaan itsepuheen hetkissä, voi hän  tarvittaessa suunnitella uudet 3-5 lausetta koskien joko harjoittelun tai myös kilpailemisen laatua.

 

Itsepuheen muokkaustehtävä 2 

 1. Tämän tehtävän tarkoituksena on edelleen harjoittaa kykyä negatiivisten ajatusten ja ilmauksien muuttamiseksi tarkoituksenmukaisempaan muotoon.
 2. Harjoituksessa valmentaja kertoo aluksi, että yksi harjoituksen tärkeistä tavoitteista on harjoitella sisäisen puheen muokkaamista.
 3. Harjoittelun lomassa aina, kun joku urheilijoista huomaa puhuvansa itselleen sättivään tai muuten negatiiviseen sävyyn, ilmoittaa hän asiasta vaikkapa sanomalla ”hep”. Tällöin pysähdytään hetkeksi, ja pohditaan kaikki yhdessä, miten kyseisen lauseen voisi muuttaa muotoon, joka tukisi paremmin tilanteen onnistumista.
 4. Harjoitteen onnistumiseksi on tärkeää, että harjoituksen ilmapiiri on sellainen, että kaikki uskaltavat kertoa omista ajatuksistaan. Vain urheilija itse saa keskeyttää ja pyytää muita avuksi mietimään parempia lauseita.
 5. Onnistuessaan tehtävä lisää luottamusta ja yhteishenkeä ryhmän jäsenten välillä. Kun yhteistyössä pohditaan kunkin ilmaisemia lauseita, saavat urheilijat monipuolisesti ideoita myös henkilökohtaisen sisäisen puheen muokkaamiseen.
 6. Tehtävä tulee suorittaa useita kertoja kaikenlaisissa harjoituksissa.

 

Itsepuheen muokkaustehtävä 3: Itsepuheen muokkaaminen kilpailutilanteisiin

 1. Jaa urheilijoille harjoituslomakkeet (tulosta sivun alalaidasta) ja käykää lomakkeen avulla tehtävänanto läpi.
 2. Tämän tehtävän tarkoituksena on harjoitella oman sisäisen puheen laatua ja sisältöä kilpailutilanteissa.
 3. Toivottu itsepuhe suunnitellaan etukäteen, minkä jälkeen sitä aletaan pitkäjänteisesti ja säännöllisesti harjoittelemaan. Valmentaja voi auttaa urheilijaa luomalla urheilijalle mahdollisuuksia harjoitella uudenlaista itsepuhetta ensin vähemmän vaativissa tilanteissa kuten harjoituskilpailuissa, pienemmissä kisoissa tai muuten haastavissa treenitilanteissa.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUSTILANTEISIIN: