Tunteiden hallinnan perustaidot

Harjoite: Ajatusten pysäköinti

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Ajatusten pysäköinti

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite on konkreettinen käytännön harjoitus, jonka avulla urheilija oppii taitoja keskittyä laadukkaaseen harjoitukseen huolimatta stressin aiheista, joihin juuri sillä hetkellä ei voi vaikuttaa.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoite vie aikaa lajiharjoituksen alussa 5-10 minuuttia.
 • Harjoitteet voi antaa myös urheilijalle kotitehtäväksi suorittaa ennen harjoitusten alkamista.
 • Suosittelemme etenemistä harjoitteesta A harjoitteeseen B niin, että urheilija on selvästi jo saavuttanut taitavuuttaa harjoitteessa A ennen B:hen siirtymistä.
 • Harjoitteita voi ja kannattaa toistaa kymmeniä kertoja, jotta urheilija oppii saavuttamaan niistä suurimman mahdollisen hyödyn. Parhaimmillaan harjoitteista voi muodostua urheilijalle harjoittelun laatua parantava ja ylläpitävä rutiini.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitteet suoritetaan lajiharjoitustilassa tai harjoitustilan ulkopuolella harjoituksiin saavuttaessa.
 • Harjoituksiin ei tarvita erityisiä välineitä, paitsi harjoitteessa B aluksi harjoituslomake ja kynä, kunnes urheilija onnistuu suorittamaan rutiinin vain ajatuksissaan kirjaamatta pohdintojaan ylös.

 

SUORITUSOHJEET

 

Harjoite A: Ajatusten pysäköinti pysäköintiruutuun

 1. Harjoite ohjeistetaan urheilijoille esimerkiksi seuraavasti: ” Kun saavutte harjoituksiin, on tärkeää valmistautua myös henkisesti. Jos valmistautuessa huomaa, että jokin asia painaa mieltä, ja jolle ei kuitenkaan voi tehdä mitään juuri silloin, voi tämän huoliajatuksen opetella pysäköimään harjoitussalin ulkopuolelle harjoitusten ajaksi. Tällöin kyseinen ajatus ei turhaan huononna harjoituksen laatua, ja näin ei ainakaan tule vielä huonompi mieli, jolloin asian ratkaiseminen saattaisi vain entisestään vaikeutua”.
 2. Kaikki suunnittelevat omanlaisensa tavan pysäköidä huoliajatus jonnekin harjoitussalin tai –tilan ulkopuolelle. Tavan tulee sisältää mielikuva siitä, mihin huoliajatus ”jätetään", ja lisäksi tunteen ja tunnelman hyvästä harjoitusfiiliksestä, kun huoli ei juuri siinä hetkessä enää häiritse. Olennaista on myös oivaltaa, että huolta ei ole tarkoitus jättää pysäköintiruutuun, vaan se napataan mukaan sitten, kun harjoitus on päättynyt ja on taas mahdollista tehdä jotain sen helpottamiseksi, jos se on edelleen tarpeellista.
 3. Tapa voisi esimerkiksi olla, että käy yhdessä pysäköintiruudussa, jättää huolen ajatuksissaan sinne ja pysäköikin sitten eri ruutuun, jossa ollessaan kuvittelee ja tuntee hyvän harjoitusolotilan. Harjoituksista lähdettäessä huoli haetaan mukaan ruudusta, johon se jätettiin.
 4. Tai sitten se voisi olla, että ennen salin oven avaamista asettaa huolen ikkunalaudalle ulkopuolelle odottamaan, kunnes harjoitukset loppuvat. Kun avaa salin oven, tuntuu hyvä harjoitusfiilis. Harjoituksen jälkeen huoli napataan mukaan ikkunalaudalta.
 5. Kun huolien pysäköintitapa on jokaisella suunniteltuna, sovitaan, että urheilijat alkavat harjoittelemaan asiaa joka kerta, kun ennen harjoituksia tuntuu jokin huoli, jonka arvelee voivan häiritä harjoittelua. Harjoitusten aluksi keskustellaan siitä, minkälaisia kokemuksia urheilijat ovat saaneet, ja edistyykö harjoittelu.

 

Harjoite B: Ajatusten pysäköinti ajatuksissa

 1.  Jaa urheilijoille harjoituslomakkeet ja käykää harjoite läpi niin, että jokainen urheilija ymmärtää harjoitteen kulun: Ajatusten pysäköinti ajatuksissa
 2. Harjoitteen tavoitteena on oppia harjoitusta ja kilpailemista häiritsevien ajatusten ajattelu tuonnemmaksi.
 3. Ensin tätä taitoa harjoitellaan kirjaamalla huolet ylös ja myöhemmin vain omissa ajatuksissa.
 4. Kuten edellisessäkin harjoituksessa, huolet otetaan mukaan harjoituksen tai kilpailun jälkeen, sillä häiritsevien tunteiden kieltämisestä ja väkisin unohtamisesta ei yleensä ole suurta hyötyä, ennemmin haittaa, kun asiat tulevat sitten myöhemmin usein entistä voimakkaammin mieleen.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: