Tunteiden hallinnan perustaidot

Harjoite: Stressin haltuunoton suunnitelma

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Stressin haltuunoton suunnitelma

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite auttaa urheilijaa suunnittelemaan itselleen parhaiten sopivia käytännössä toteutettavia asioita, jotka pitävät liiallisen stressin poissa tai auttavat taltuttamaan olemassa olevan ylikuormituksen.
 • Harjoitteen avulla voidaan huolellisesti toteuttamalla ehkäistä turhia ylikuormitusjaksoja ja siten harjoittelua häiritseviä tekijöitä urheilijan uralla.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoite vie aikaa noin 30 minuuttia erikseen varattuna aikana.
 • Harjoitteen avulla suunnitellaan stressin hallinnan keinoja, joita voi jatkossa käyttää koko urheilijan uran ajan aina tarvittaessa.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus voidaan tehdä missä vain, missä on riittävän rauhallista ja mahdollisuus asioiden kirjaamiseen.
 • Harjoituslomake ja kynä.

 

SUORITUSOHJEET 

 1. Harjoituksen tavoitteena on suunnitella valmiiksi yksilölliset stressin helpottamisen toimenpiteet.
 2. Suunnitelman toteuttaminen voidaan tarvittaessa aloittaa heti, tai sitten suunnitelma voidaan säilyttää stressiä ennaltaehkäisevänä ja aloittaa sen toteuttaminen välittömästi, jos ylikuormittumista huomataan.
 3. Tutustukaa harjoitteeseen harjoituslomakkeen avulla.
 4. Harjoitteessa urheilijat listaavat ensin ehdotetut stressin haltuunottamisen keinot tärkeysjärjestykseen sen mukaisesti, mikä keinoista tuntuu itselle toimivimmalta ja mahdoliselta toteuttaa.
 5. Tämän jälkeen kymmeneen tärkeimpään keinoon suunnitellaan valmiiksi käytännön toiminta ja vielä ensimmäinen askel toiminnan alkuunsaattamiseksi.
 6. Tässä vaiheessa on tärkeää huolehtia, että urheilijat tuottavat hyvin käytännönläheisiä, käytännössä heti tai viimeistään viikon kuluessa toteutettavia asioita.
 7. Kun suunnitelmaa toteutetaan, on tärkeää sopia seurantapäivämäärät, jolloin tarkistetaan, miten toiminta on edennyt ja miten se on vaikuttanut stressin kokemiseen.
 8. Kun ensimmäiseksi tärkein keino on toteutunut, jatketaan listan keinojen toteuttamista yksitellen järjestelmällisesti, kunnes stressi on saatu kuriin.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: