Tunteiden hallinnan ryhmäversio

Harjoite: Itsepuheen harjoituksia

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Tunteiden hallinnan valmiudet:

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Itsepuheen harjoituksia

 

 

Tavoitteet

 • Tulla tietoiseksi oman itsepuheen laadusta ja omista tavoista ohjata harjoittelua ja kilpailemista.

 

Suoritusohjeet

 1. Kerro urheilijoille itsepuheen laadun ja tunnistamisen merkityksestä esimerkiksi seuraavasti:

On tärkeää olla tietoinen siitä, miten kannustaa itse itseään, jotta harjoituksesta tai kilpailusta tulisi mahdollisimman hyvä. Jos osaa kannustaa itseään itselleen oikeilla tavoilla, voi parantaa suoritusvarmuuttaan huomattavasti. Aloitetaan harjoittelu itsepuheen tarkkailutehtävien avulla.”

 1. Tutustu itsepuheen tarkkailutehtäviin. Suunnittele, milloin teille parhaiten sopii harjoitella kutakin tehtävää. Suosittelemme niiden toteuttamista järjestyksessä niin, että jokaista on aina kokeiltu kokeiltu ja harjoiteltu muutama kerta ennen siirtymistä seuraavaan.

 

 

Harjoitus 1:

ITSEPUHEEN TARKKAILU

 1. Urheilijoille kerrotaan harjoitteen kulku.
 2. Alkavan lajiharjoituksen aikana on tarkoitus tarkkailla tavallista huolellisemmin, miten kukin ”juttelee itselleen” harjoituksen aikana.
 3. Aloitetaan pohtimalla ja keskustelemalla hetki siitä, minkälaista juttelua kukin on itsensä kanssa tänään jo käynyt, kun valmistautui tulemaan harjoitukseen.
 4. Sovitaan sitten, että kukin tarkkailee itseään ja sisäistä puhettaan alkavan harjoituksen aikana.
 5. Valmentaja keskeyttää harjoittelun sopivina hetkinä, jolloin keräännytään hetkeksi keskustelemaan, minkälaisia huomioita urheilijat ovat tehneet omasta itsepuheestaan.
 6. Tässä vaiheessa ei vielä ole oleellista keskustella siitä, onko mikäkin itsepuheen tapa hyvä vai huono. Tavoitteena on oppia mahdollisimman tarkasti huomioimaan omia itsepuheen tapoja.

 

 

Harjoitus 2:

ITSEPUHEEN KIRJAAMINEN HARJOITUSTILANTEESSA 

 1. Jaa urheilijoille harjoitelomake, ja käykää lomakkeen avulla tehtävänanto läpi.
 2. Tämän tehtävän tarkoituksena on syventää kykyä kiinnittää huomiota oman sisäisen puheen laatuun ja tapoihin. Harjoitus on samantapainen kuin edellinen, mutta urheilijat kirjaavat huomioitaan ylös, jolloin sisäisen puheen tavat käyvät kullekin itselleen yhä ilmeisemmiksi.
 3. Tehtävä tulee suorittaa useita kertoja kaikenlaisissa harjoituksissa.