Tunteiden hallinnan ryhmäversio

Harjoite: Myönteisen kielen harjoitus

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Tunteiden hallinnan valmiudet:

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Myönteisen kielen harjoitus

 

Tavoitteet ja suoritusohjeet

Tässä harjoitteessa on tavoitteena harjoitella kielteisen puheen muokkaamista myönteisemmäksi, jolloin myös asiaan liittyvä tunnetila yleensä muuttuu tarkoituksenmukaisemmaksi.

Aloita lukemalla vasemmalla oleva esimerkkilause, jossa asia on ilmaistu kielteisesti. Mieti sitten, miten ilmaisisit asian myönteisemmin niin, että jos tilanne koskisi itseäsi, tuntisit olosi paremmaksi. Kirjaa lause uudestaan omalla paremmalla tavalla oikealle. Toimi näin kaikkien esimerkkilauseiden kanssa.

Ota sitten esiin TrainingFocuksen itsepuheen harjoitukset (tunteiden hallinnan harjoitukset itsepuheesta) 2 ja 3. Niissä olet kirjannut havainnot koskien omaa tapaasi jutella itsellesi harjoituksen eri vaiheissa.  Katsele muistiinpanosi läpi ja muistele lisäksi viimeaikaisia harjoituksiasi. Kirjaa lomakkeeseen kolmesta viiteen sinulle tyypillistä negatiivista ajatusta, joista ei ole hyötyä suorituksien onnistumisen kannalta. Kun olet kirjannut kaikki 3-5 asiaa, muunna kirjoittamasi lauseet myönteiseksi.

Lopuksi tarkastele, miltä lauseet tuntuvat nyt, kun olet muuttanut niiden ilmaisutapaa. Keskustele valmentajasi kanssa, ja aloita muuttamiesi lauseiden järjestelmällinen toistaminen itsellesi, kunnes ne tulevat mieleesi ainakin lähes itsestään kyseisissä tilanteissa.