Tunteiden hallinnan ryhmäversio

Harjoite: Stressin haltuunoton suunnitelma

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Stressin haltuunoton suunnitelma

 

Tavoitteet

  • Suunnitella itselleen parhaiten sopivia, käytännössä toteutettavia asioita, jotka pitävät liiallisen stressin poissa tai auttavat taltuttamaan olemassa olevan ylikuormituksen.
  • Ehkäistä turhia ylikuormitusjaksoja ja siten harjoittelua häiritseviä tekijöitä urheilu-uralla.

 

 

Suoritusohjeet

 

Harjoitelomakkeessa on lueteltu asioita, joiden tiedetään laukaisevan ja helpottavan ihmisten stressiä.

Jos koet tällä hetkellä stressiä, voit laatia tämän harjoitteen avulla itsellesi toimintasuunnitelman stressin helpottamiseksi.

Jos et koe tällä hetkellä stressiä, mutta olet joskus kokenut tai tiedät, että jossain vaiheessa urheiluasi ja elämääsi saatat joutua voimakkaamman stressin alle, voit tämän harjoitteen avulla laatia etukäteen suunnitelman, jolla taltutat stressin nopeasti heti sen mahdollisesti ilmetessä.

Näin voit vaikuttaa merkittävästi siihen, ettei harjoittelusi tai kilpailemisesi häiriinny tulevaisuudessa ylikuormittumisjaksojen seurauksena.