Tunteiden hallinnan ryhmäversio

Harjoite: Epäonnistumisen käsittely

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Epäonnistumisen käsittely

 

 

Tavoitteet

  • Harjoitella taitoja vaihtaa näkökulmaa koskien epäonnistumisen ja virheen merkitystä.
  • Oppia vähitellen yhä nopeammin suhtautumaan virheeseen ja epäonnistumiseen kokemuksena, joka opettaa ja auttaa eteenpäin.
  • Oppia menetelmä, jonka voi toistaa aina halutessaan varmistaakseen, että jokin mieltä askarruttava tapahtuma ei jää häiritsemään tulevaa harjoittelua tai kilpailemista.

 

 

Suoritusohjeet

 

  1. Harjoitteessa A urheilija harjoittelee käsittelemään kauan sitten sattunutta vastoinkäymistä ja harjoitteessa B tuoreempaa epäonnistumista.
  2. Tutustukaa harjoitteeseen huolella.
  3. Aloittakaa harjoitteesta A. Sen voi myös antaa urheilijoille kotitehtäväksi. On tärkeää jälkikäteen palata asiaan ja käydä urheilijoiden kirjaamat asiat yhdessä läpi.
  4. Harjoitteen A tehoa voidaan lisätä siten, että joukkueen urheilijat kertovat toisilleen taannoisesta epäonnistumisesta selviämisen kokemuksestaan harjoituslomakkeen avulla.
  5. Jos urheilijalla on vieläkin vaikeuksia käsitellä jotain taannoista vastoinkäymistä, on tärkeää, että hän jatkaa harjoittelua käsittelemällä muita kauan sitten tapahtuneita tilanteita, kunnes hän oppii menetelmän hyvin ja alkaa huomata, että kuormittavat tunnetilat alkavat laantua.
  6. Harjoitteeseen B voidaan edetä, kun harjoite A on suoritettu. Jatkakaa harjoitteen tekoa niin kauan, että urheilija osaa sen ja voi päättää, olisiko hänelle hyötyä jatkaa harjoitteen käyttöä aina kun tuntuu siltä että jokin tilanne vaatii lisäkäsittelyä.