Tunteiden hallinnan valmiudet

Harjoite: Kysymyksiä tunteista ja niiden säätelystä valmiuksien tasolla

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Tunteiden hallinnan valmiudet:

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Kysymyksiä tunteista ja niiden säätelystä valmiuksien tasolla

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Kysymykset ohjaavat urheilijaa pohtimaan tunne-käsitteen merkitystä, minkä avulla aloitetaan valmiuksien luominen myöhempää tunnetaitojen harjoittelua varten.
 • Urheilija pohtii myös, minkälainen hän itse kokee olevansa tunteiden tuntijana ja niiden säätelijänä. Tämä on tärkeää, jotta tunteiden merkitys ymmärretään ja niiden säätelyn harjoitteluun motivoidutaan paitsi urheilusuorituksissa myös muussa elämässä.
 • Kysymykset ovat valmentajalle hyvä tapa tutustua paremmin urheilijan ajatuksiin tunteistaan, niiden säätelystä ja koko tunnemaailmastaan.
 • Kysymyksien herättämistä ajatuksista keskustellen valmentaja voi myös auttaa urheilijaa hyvään alkuun tunnemaailmansa kartoittamisessa ja hyväksymisessä, etenkin jos sen katsotaan olevan erityisen merkityksellistä urheilijan suorituskyvyn hallinnalle.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Kysymyksiin vastaaminen kestää noin 30-60 minuuttia valmennettavien urheilijoiden määrän sekä vastaamistavan mukaan.
 • Paras tapa esittää kysymykset on esittää ne henkilökohtaisesti urheilijan kanssa keskustellen. Etenkin nuorten urheilijoiden kanssa päästään tällöin usein heti kiinni hyvään työskentelyyn suorituksiin liittyvien tunteiden tunnistamiseksi ja hyväksymiseksi sekä niiden myöhempää harjoittamista varten. Tällöin vastauksia ei välttämättä tarvitse kirjata ylös.
 • Jos henkilökohtainen keskustelu ei ole mahdollista, voidaan kysymykset antaa urheilijoille kotona pohdittaviksi, minkä jälkeen niistä on tärkeää keskustella pienryhmissä tai henkilökohtaisesti.
 • Kysymykset esitetään yhden kerran urheilijaa kohden, ja ne voidaan haluttaessa toistaa esimerkiksi vuoden kuluttua ajattelun muutosten ja tunnetaidoissa edistymisen mittaamiseksi.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Rauhallinen tila keskusteluun
 • Harjoituslomake ja kynä

 

SUORITUSOHJEET

 1. Aloita valmentajana tutustumalla harjoituslomakkeessa oleviin kysymyksiin, jotka koskevat urheilijan tunteita ja niiden käsittelyä.
 2. Päätä, keskusteletko tunteisiin ja niiden kokemiseen liittyvistä asioista jokaisen urheilijan kanssa henkilökohtaisesti vai annatko kysymykset urheilijoille kotiin pohdittaviksi yhteisen tai henkilökohtaisen keskustelun alustukseksi.
 3. Keskustellessanne kysymysten herättämistä ajatuksista ja vastauksista, on tärkeää korostaa urheilijoille seuraavia asioita esimerkiksi näin: ”Jokaisen ihmisen tunnemaailma on yksilöllinen, eikä ole esimerkiksi väärin kokea voimakkaita tai laimeita tunteita. Toisaalta, jos jokin tunteisiin liittyvä asia häiritsee urheilijaa, on tärkeää tietää, että tunnetaitoja voi harjoitella, ja siihen juuri liittyvät myös harjoitteen kysymykset. Ensin on tärkeää tunnistaa omia tunteita sekä hyväksyä ne. Sen jälkeen on mahdollista harjoitella erilaisia tunteita ja käsittelytapoja, jotka auttavat hyviin urheilusuorituksiin.”
 4. Käsitelkää urheilijoiden pohdintoja ja tutustukaa mielenkiinnolla urheilijan tunnemaailmaan. Säilyttäkää lomake, jotta siihen voidaan palata perustaitojen harjoitteissa.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: