Tunteiden hallinnan valmiudet

Harjoite: Tunnepäiväkirja

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Tunteiden hallinnan valmiudet:

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Tunnepäiväkirja

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Tunnepäiväkirja auttaa urheilijaa tunnistamaan erilaisia harjoitusten ja kilpailujen aikana kokemiaan tunteita sekä niiden mahdollisia syitä.
 • Tunteiden tunnistaminen on tärkeä edellytys niiden tarkoituksenmukaiselle säätelylle osana suorituskyvyn hallintaa.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitteeseen kuluu aikaa muutama minuutti harjoituksen lopuksi.
 • Urheilija täyttää päiväkirjaa valmentajan kanssa sovitun tai itse päättämänsä ajan. Suosittelemme vähintään viikkoa ja mielellään kahta viikkoa kerrallaan.
 • Tunnepäiväkirjaa kannattaa toistaa erilaisina harjoitus- ja kilpailukausina, jotta saadaan mahdollisimman monipuolinen kuva urheilijan urheilun parissa kokemista tunteista.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Urheilijoille harjoituslomakkeet ja kynä
 • Lomakkeet on hyvä säilyttää jossain harjoittelutiloissa, jotta ne ovat aina saatavilla. On huolehdittava, että ulkopuoliset eivät pääse katsomaan kenenkään henkilökohtaisia asioita ilman lupaa!

 

SUORITUSOHJEET

 1. Esittele harjoite urheilijoille ja kerro tunteiden tunnistamisen merkityksestä esimerkiksi seuraavasti:Tunteiden tunnistaminen on urheilijoille erityisen tärkeää. Se on tärkeää, koska erilaisten tunteiden vallassa urheilija yleensä suorittaa eri tavoin. Kun tunnistaa omia tunteitaan, voi myöhemmin harjoitella saavuttamaan tietoisesti sellaisia tunteita, jotka auttavat hyvään suoritukseen. Lisäksi se, että tunnistaa omia tunteitaan, lisää useimmilla ihmisillä hyvinvointia ja jaksamista. Siksi harjoittelemme nyt tunteiden tunnistamista tunnepäiväkirjan avulla”.
 2. Sopikaa aika, jona urheilijat täyttävät tunnepäiväkirjaa.
 3. Sopikaa päivämäärä, jona urheilijat palauttavat päiväkirjat valmentajalle ja jolloin keskustelette kokemuksista. Huolehtikaa siitä, että urheilijoilla on riittävästi lomakkeita tulevien harjoitusten lukumäärään nähden.
 4. Voit myös lajiharjoitusten aikana muistuttaa urheilijoita tehtävästä, erityisesti kun huomaat, että urheilija on jonkin tunteen vallassa.
 5. Sovittuna päivänä kokoontukaa ja keskustelkaa päiväkirjan pidon herättämistä oivalluksista, ajatuksista ja kokemuksista.
 6. Toistakaa harjoitusta niin monta kertaa kuin tuntuu hyvältä. Tehkää näin etenkin, kun koittaa erilainen harjoittelu- tai kilpailukausi, johon mahdollisesti liittyy erilaisia tunteita kuin mitä urheilija on jo itsessään huomannut.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: