Tunteiden hallinnan valmiudet

Harjoite: Tunteiden bongaus

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Tunteiden hallinnan valmiudet:

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Tunteiden bongaus

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite motivoi ja auttaa urheilijoita kiinnittämään huomiota erilaisiin harjoituksissa ja kilpailuissa koettuihin tunteisiin sekä analysoimaan niitä. Tämä on merkittävä taito ajatellen kykyä vaikuttaa tietoisesti omiin tunteisiin ja sitä kautta suorituskykyyn.
 • Harjoite auttaa myös valmentajaa tutustumaan entistä paremmin urheilijoiden tunteisiin ja ajatusmaailmaan sekä harjoituksissa että kilpailuissa, mikä yleensä on erittäin tärkeää monipuolisen ja laadukkaan vuorovaikutuksen ja valmennuksen onnistumiselle.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoite toteutetaan lajiharjoituksen yhteydessä, eikä se vie ylimääräistä aikaa muuten kuin muutaman minuutin ohjeiden antoon ja harjoituksen lopussa käytävään keskusteluun.
 • Harjoite voidaan toistaa aina haluttaessa, etenkin erilaisissa harjoituksissa, kilpailuissa ja muissa urheiluun liittyvissä tilanteissa.
 • Harjoitetta tulee toistaa useita kertoja, sillä vie aikaa oppia tunnistamaan tunteita.
 • Kun harjoitetta on tehty useita kertoja voidaan siirtyä vaikeampaa versioon (katso: VINKKEJÄ)

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoite suoritetaan lajiharjoitustilassa.
 • Ainakin muutamalla ensimmäisellä kerralla on hyvä, jos apuna voidaan käyttää jonkinlaista taulua tai paperia, johon voidaan kirjoittaa harjoitukseen osallistuvien urheilijoiden nimet ja harjoitteen myötä tulevat merkinnät.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Käykää ensin harjoituksen tavoite läpi esimerkiksi seuraavasti: ”Harjoituksen tavoite on, että kukin oppii tunnistamaan erilaisia tunteita, joita harjoitusten aikana herää. Miksi ajattelette, että tämä on tärkeää? Se on tärkeää ainakin siksi, että vasta kun tunnistaa omia tunteitaan, niihin pystyy halutessaan myös vaikuttamaan. Ja joskus niihin vaikuttaminen on tärkeää, jotta harjoitus tai kilpailu menisi mahdollisimman hyvin.”
 2. Kerro sitten urheilijoille harjoituksen ohjeet esimerkiksi seuraavasti: Tässä taulussa on merkittynä kaikkien nimi ja tyhjää tilaa nimien perässä. Harjoite menee niin, että tulevan harjoituksen aikana aina kun huomaatte, että teillä on jokin tunne, käykää merkitsemässä yksi viiva oman nimenne perään. Lopuksi lasketaan, kuinka monta viivaa kullekin on kertynyt. Ei ole niin, että olisi hyvä tai huono, että on paljon viivoja. Jutellaan harjoituksen jälkeen siitä, olisiko jollakulla ollut hyvä olla enemmän tai vähemmän viivoja.”
 3. Muistuta harjoituksen aikana urheilijoita tehtävästä.
 4. Harjoituksen loputtua kokoontukaa laskemaan, kuinka monta merkintää kullekin urheilijalle on harjoituksessa kertynyt. Ajankäytön ja tavoitteiden mukaisesti voitte herättää kiinnostavan keskustelun siitä, onko kullekin kertynyt harjoitusta auttavia vai huonontavia tunteita ja siitä, onko hyvä tuntea paljon vai vähän tunteita.

 

VINKKEJÄ!

Tämän harjoituksen voi tehdä myös vaikeutettuna versiona. Kun urheilija huomaa jonkin tunteen, hän kirjaa myös, mikä tunne on kyseessä. Hän voi tehdä sen vain itsekseen tai niin, että muutkin näkevät. Näin päästään harjoittelemaan tunteiden sallimista ja käsittelyä harjoituksen aikana valmentajan ja muiden urheilijoiden yhteisellä tuella.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: