Tunteiden hallinnan valmiudet

Harjoite: Itsepuheen tarkkailutehtäviä

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Tunteiden hallinnan valmiudet:

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Itsepuheen tarkkailutehtäviä

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

  • Urheilijoilla on hyvin yksilöllisiä tapoja ohjata ajatteluaan ja toimintaansa. Tämä niin kutsuttu itsepuhe voi välillä muotoutua urheilijalla sellaiseksi, että se ei tue suorituskykyä.
  • Harjoitteiden avulla urheilija tulee tietoiseksi itsepuheensa laadusta ja tavoistaan ohjata harjoitteluaan ja kilpailusuoritustaan.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

  • Tehtävät suoritetaan lajiharjoitusten ja kilpailujen yhteydessä.
  • Tehtäviä tulee suorittaa useita kertoja niin kauan, kunnes urheilija ja myös valmentaja tuntevat olevansa hyvin selvillä urheilijan itsepuheen laadusta ja tavoista.
  • Tehtäviä voidaan toistaa myös myöhemmin etenkin sellaisina aikoina, kun urheilija kohtaa erityisiä haasteita, joiden seurauksena suorituskyky ailahtelee tai laskee.

 

TILA JA VÄLINEET

  • Itsepuheen tarkkailutehtävät suoritetaan lajiharjoitusten yhteydessä lajiharjoitustiloissa.
  • Tehtävissä 2 ja 3 urheilijat tarvitsevat harjoituslomakkeet ja kynät.

 

SUORITUSOHJEET

  1. Kerro urheilijoille itsepuheen laadun ja tunnistamisen merkityksestä esimerkiksi seuraavasti: On tärkeää olla tietoinen siitä, miten kannustaa itse itseään, jotta harjoituksesta tai kilpailusta tulisi mahdollisimman hyvä. Jos osaa kannustaa itseään itselleen oikeilla tavoilla, voi parantaa suoritusvarmuuttaan huomattavasti. Aloitetaan harjoittelu itsepuheen tarkkailutehtävien avulla.”
  2. Tutustu itsepuheen tarkkailutehtäviin. Suunnittele, milloin teille parhaiten sopii harjoitella kutakin tehtävää. Suosittelemme niiden toteuttamista järjestyksessä niin, että jokaista on aina kokeiltu muutama kerta ennen siirtymistä seuraavaan.

 

Itsepuheen tarkkailutehtävä 1

 

Urheilijoille kerrotaan harjoitteen kulku. Alkavan lajiharjoituksen aikana on tarkoitus tarkkailla tavallista huolellisemmin, miten kukin ”juttelee itselleen” harjoituksen aikana. Aloitetaan keskustelemalla hetki siitä, minkälaista juttelua kukin on itsensä kanssa tänään jo käynyt, kun valmistautui tulemaan harjoitukseen. Sovitaan sitten, että kukin tarkkailee itseään ja sisäistä puhettaan ja että aina kun valmentaja antaa merkin, kokoonnutaan hetkeksi kertomaan omista huomioista muille.

Valmentaja keskeyttää harjoittelun sopivina hetkinä, jolloin keräännytään hetkeksi keskustelemaan, minkälaisia huomioita urheilijat ovat itsepuheestaan tehneet. Tässä vaiheessa ei vielä ole oleellista keskustella siitä, onko mikäkin itsepuheen tapa hyvä vai huono, vaan tavoitteena on vain oppia mahdollisimman tarkasti huomioimaan omia itsepuheen tapoja.

 

 

Itsepuheen tarkkailutehtävä 2

 

Jaa urheilijoille lomakkeet ja käykää lomakkeen avulla tehtävänanto läpi: (harjoituslomakkeen keskimmäinen sivu)

Tämän tehtävän tarkoituksena on syventää kykyä kiinnittää huomiota oman sisäisen puheen laatuun ja tapoihin. Harjoitus on samantapainen kuin edellinen, mutta urheilijat kirjaavat huomioitaan, jolloin sisäisen puheen tavat käyvät heille yhä ilmeisemmiksi. Tehtävä tulee suorittaa useita kertoja kaikenlaisissa harjoituksissa.

 

 

Itsepuheen tarkkailutehtävä 3

 

Jaa urheilijoille lomakkeet ja käykää lomakkeen avulla tehtävänanto läpi: (harjoituslomakkeen viimeinen sivu)

 

Tämän tehtävän tarkoituksena on tarkkailla oman sisäisen puheen laatua ja sisältöä kilpailutilanteissa. Huomiot voidaan kirjata kilpailun aikana tai heti kilpailun jälkeen. Kilpailu kannattaa jakaa lajin kannalta sopiviin vaiheisiin, joita analysoidaan erikseen. Tehtävä tulee suorittaa useissa kilpailuissa, jotta urheilija ja valmentaja pääsevät selville urheilijalle tyypillisistä itsepuheen tavoista.

 

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: