Tunteiden hallinnan valmiudet

Harjoite: Myönteisen kielen harjoittelu

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Tunteiden hallinnan valmiudet:

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Myönteisen kielen harjoittelu

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitteet auttavat urheilijaa kiinnittämään yhä enemmän huomiota omaan sisäiseen puheeseensa.
 • Harjoitteet auttavat urheilijaa oivaltamaan, miten eri sanoilla ja myönteisellä kielellä on merkitystä sen suhteen, minkälainen fiilis itselle tulee.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitteiden kesto 15-30 minuuttia.
 • Harjoitteet tehdään ensin yhden kerran. Sen jälkeen toistoja voidaan tehdä yhä uudelleen sopivin välein, esimerkiksi kahden viikon-kuukauden välein.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitteet voi suorittaa lajiharjoittelun tiloissa.
 • Harjoituksessa B on harjoituslomake (lomakkeen viimeinen sivu)

 

SUORITUSOHJEET

 

Harjoitus A

 1. Sopikaa koko harjoitusryhmän, niin urheilijoiden kuin valmentajien kesken, että kohta alkavassa harjoituksessa käytetään ensimmäisen 15 minuutin tai puolen tunnin ajan vain myönteistä ja kannustavaa kieltä.
 2. Keskustelkaa myös siitä, minkälainen kieli on myönteistä ja miten voidaan toimia, jotta kieli on mahdollista pitää myönteisenä. Tämä on tärkeää, jotta teillä on yhteiset sopimukset ja rajat sille, miten toimitaan ja mikä on tai ei ole myönteistä kieltä.
 3. Sopikaa, mitä tapahtuu, jos joku kuitenkin käyttää kielteistä kieltä, eli esimerkiksi sättii itseään tai muita virheistä tms. Seuraako siitä jokin merkintä vai vain huomautus? Seurauksen tulee olla huumorilla ja hauskuudella maustettu!
 4. Harjoitelkaa sitten sovitun ajan verran niin, että kaikki, mitä sanotaan itselle ja muille, on myönteistä, kannustavaa ja vahvuuksia korostavaa.
 5. Kun aika päättyy, keskustelkaa hetki siitä, miltä harjoitus tuntui, oliko se vaikea vai helppo ja miten se vaikutti kuhunkin urheilijaan.
 6. Jatkakaa sitten harjoittelua normaalisti.

Harjoitus B

 1.  Jaa urheilijoille harjoituslomakkeet.
 2. Harjoitteen tavoitteena on harjoitella tunteiden säätelyn valmiuksia eläytymällä ensin johonkin harmittavaan tai rasittavaan ajatukseen ja sen herättämään tunteeseen, ja sen jälkeen eläytymällä samaan asiaan myönteisemmin ilmaistuna.
 3. Pyydä urheilijoita eläytymään harjoituslomakkeessa ensimmäisenä ilmaistuun lauseeseen ja sen herättämään tunteeseen.
 4. Kun tunne on oikein voimakas, pyydä urheilijoita lukemaan myönteinen versio ja eläytymään siihen mahdollisimman voimakkaasti.
 5. Keskustelkaa sitten, onnistuiko tunteiden kokeminen, ja millä tavoin asian ilmaiseminen myönteisemmin vaikutti tunnekokemukseen.
 6. Jatkakaa samalla tavoin muut esimerkkilauseet.
 7. Jos jollain urheilijalla on vaikeuksia kokea asioita myönteisemmin, voi häntä kannustaa keksimään asiaan jonkin itselle sopivamman myönteisen version, joka auttaa häntä paremmin vaihtamaan tulkintaa ja tunnetilaa.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: