Tunteiden hallinnan valmiudet

Harjoite: Ulkopuoliset odotukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Tunteiden hallinnan valmiudet:

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Ulkopuoliset odotukset

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite on stressin ja paineiden hallinnan valmiuksia kehittävä harjoitus, jonka avulla urheilija pääsee pohtimaan tarkasti, kokeeko hän ulkopuolelta tulevia paineita.
 • Jos urheilija kokee turhia ulkopuolisia paineita, voi niiden tiedostaminen auttaa selvittämään asioita. Tällöin harjoittelu ja kilpaileminen saattavat helpottua voimakkaastikin.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoite vie aikaa 20-30 minuuttia.
 • Harjoitteen voi antaa myös urheilijalle kotitehtäväksi, jolloin on tärkeää, että siitä keskustellaan jälkeenpäin.
 • Harjoite tehdään yhden kerran urheilijaa kohden. Tämän jälkeen harjoitteen voi toistaa, jos urheilijan tilanne on jollain tavoin selvästi muuttunut, esimerkiksi jos harjoittelun ja kilpailemisen taso on noussut tai urheilijan elämäntilanteessa on tapahtunut selviä muutoksia.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitusta varten kannattaa valita rauhallinen hetki ja tila.
 • Harjoituslomake ja kynä.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Urheilijat tutustuvat harjoituslomakkeen kysymyksiin ja vastaavat niihin asioita tarkasti pohdiskellen.
 2. Kun urheilijat ovat valmiita, keskustelkaa rauhallisesti heidän ajatuksistaan ja pohdinnoistaan.
 3. Paras tilanne on, jos valmentaja voi keskustella asiasta jokaisen urheilijan kanssa henkilökohtaisesti.
 4. Jos urheilija kokee jostain ulkopuolelta voimakkaita, liiallista painetta herättäviä odotuksia, on niistä hyvä keskustella tarkasti. Samalla tulee pohtia, voisiko kyseisen tahon kanssa keskustella ja mahdollisesti siten tai jollain muulla tavalla muuttaa tilannetta paineiden hellittämiseksi.
 5. Urheilijan kanssa keskustelevan henkilön on tärkeää muistaa, että urheilijan mahdollinen kokemus kovista odotuksista ja paineista on totta, vaikka keskustelijan silmissä tilanne vaikuttaisi olevan toisin. On siis tärkeää kuunnella urheilijan huoli, ottaa se vakavasti ja pohtia yhdessä odotusten realistisuutta ja mahdollisuuksia paineiden helpottamiseksi.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: