Tunteiden hallinnan valmiudet

Tietoisku tunteiden hallinnan valmiuksista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Tunteiden hallinnan valmiudet:

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Alla on esitetty viisi tärkeää tietoiskua, jotka liittyvät tunteiden hallinnan valmiuksiin urheilusuorituksissa.

Nämä viisi asiaa on olennaista tietää, jotta tunteiden hallinnan valmiustason harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

TIETOISKU 1

Tunne on ihmisen itsessään, ajatuksissaan ja kehossaan kokema reaktio suhteessa omaan tilanteeseen, tulkintaan ja ympäristön tapahtumaan. Perustunteita, joita ihmiset kokevat ympäri maailmaa, ovat ilo, suru, pelko, viha, inho ja hämmästys.

 

TIETOISKU 2 

Mielialojen ajatellaan olevan pidempikestoisia tunnetiloja, joilla ei ole samalla tavoin kohdetta tässä ja nyt kuin tunteilla. Lisäksi ihmiset omaavat erilaisia luonteenpiirteitä, joiden myötä he eroavat toisistaan esimerkiksi siinä, kuinka tunteenomaisesti he suhtautuvat tietynlaisiin asioihin.

 

TIETOISKU 3

Tunteiden kanssa työskenneltäessä on olennaista tietää, että tunne ei ole itse asia, vaan tunne herää urheilijalle jonkin hänen tilanteesta tekemänsä tulkinnan seurauksena. Esimerkiksi kilpailujännitystä tuntiessaan toinen urheilija tulkitsee saman tilanteen jännittäväksi, missä joku toinen urheilija ei koe jännitystä vaan jopa tylsistymistä. Ympäristön on tärkeää hyväksyä jokaisen yksilöllinen kokemus, joka ei esimerkiksi jännityksen suhteen ole sinänsä väärä tai oikea, vaan vain yksilöllinen tulkinta, josta lähdetään eteenpäin.

 

TIETOISKU 4 

On myös tärkeää tietää, että mikään tunne ei sinänsä ole hyvä tai paha. Sen sijaan merkitystä on sillä, miten urheilija käsittelee tunnetta ja minkälaisiin tekoihin tunne johtaa. Esimerkiksi viha tai suru voivat olla merkittäviä tunteita, joiden avulla ihminen pääsee itsensä kehittämisen tielle. Mutta jos niihin jäädään jumiin, ne voivat aiheuttaa suurta kärsimystä itselle ja myös läheisille ihmisille.

 

TIETOISKU 5 

Jotta urheilija oppii säätelemään tunteitaan suorituskykynsä ja hyvinvointinsa tukemiseksi, on hänen tärkeää oppia tunnistamaan tunteitaan sekä itsepuhettaan eli ajattelua, jonka avulla hän ohjaa itse itseään kaikenlaisissa tilanteissa.