Tunteiden hallinnan huipputaidot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset

 

Tunteiden hallinnan huipputaitojen tavoitteita:

  • Urheilija pohtii tarkasti ajatuksiaan ja tapojaan koskien virheiden sietämistä, tilanteiden nollausta ja epäonnistumisten käsittelyä sekä harjoittelee näitä taitoja.
  • Itsepuheen hienosäätö tukemaan huippusuorituksia
  • Syvällinen urheilijan itseensä, urheilemiseensa ja ympäristöön kohdistuvien uskomusten tarkastelu ja tarvittaessa muokkaaminen tukemaan paremmin urheilijana ja ihmisenä kehittymistä

 

Huipputaitojen harjoitteet:

 

Harjoite 1: Kysymyksiä epäonnistumiseen ja virheisiin suhtautumisesta

Harjoite aloittaa harjoitusprosessin, jonka tavoitteena on kehittää virheiden ja epäonnistumisen hallinnan taitoja, kuten tilanteen nollaamista ja virheistä hyötymistä oppimiskokemuksina. Urheilija vastaa kiinnostaviin kysymyksiin koskien omaa suhtautumistaan virheisiin ja epäonnistumisiin, ja selkiinnyttää näin ajatuksiaan niistä.

 

Harjoite 2: Epäonnistumiseen liittyvien tunteiden analyysi

Virheisiin ja epäonnistumisiin suhtautumisen harjoitusprosessi jatkuu tämän harjoitteen avulla. Tavoitteena on, että urheilija oppii monipuolisesti katsomaan, käsittelemään ja tarvittaessa uudelleen arvioimaan epäonnistumisen herättämiä tunteita ja ajatuksia. Urheilija listaa ensin tilanteita ja tunteita, joita hän haluaa oppia paremmin käsittelemään. Sitten urheilija arvioi ja suunnittelee toiminnan valituissa tilanteissa kehittymiseksi.

 

Harjoite 3: Harjoitus epäonnistumisen ja vastoinkäymisen käsittelyyn

Urheilija saa halutessaan harjoitteen avulla itselleen pysyvän menetelmän, jonka avulla voi aina tarvittaessa käsitellä epäonnistumisen herättämiä ajatuksia ja tunteita niin, että ne eivät jää häiritsemään tulevaisuudessa. Harjoitteessa urheilija vastaa kysymyksiin, ja harjoittelee vaihtamaan näkökulmaa itseään painavan epäonnistumisen suhteen koskien ensin kauan sitten tapahtuneita tilanteita ja sitten yhä tuoreempia, käsittelyä vaativia tapahtumia.

 

Harjoite 4: Tilanteen nollaaminen

Tavoitteena on, että urheilija kehittyy vähitellen taitavaksi ajatustensa ja tunteidensa nollaajaksi yhä haastavammissa tilanteissa. Harjoitteessa urheilijat opettelevat ensin nollaamisen osataitoja ja sitten yhdistetyn nollaamisen rutiinin, jota riittävästi toistamalla ja tarvittaessa muokkaamalla nollaamisen taito kehittyy kohti huippua.