Aloitus ja ohjeita Harjoitusprosessien ja Asiantuntijamateriaalin käyttäjälle

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Tervetuloa Valmentajien ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin materiaalien pariin!

Tämä kattava materiaali tarjoaa sinulle harjoitusprosessit valmentajien ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen.

Materiaali sisältää kuusi teemaa, jotka ovat:

 • Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä
 • Teema 2: Työsuhdeosaaminen
 • Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot
 • Teema 4: Vuorovaikutustaidot
 • Teema 5: Työn imu ja työuupumus
 • Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta
Kaikki teemat sisältävät monia harjoitteita ja harjoitusprosesseja teemaan aiheeseen johdattaen ja syventäen.

Tietoiskut

Materiaali sisältää tietoiskut liittyen kuhunkin valmentajan ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin teemaan.

Tietoiskuissa on esitetty valmentajan ammattiin ja siinä kehittymiseen liittyvää perustietoa, jonka omaksuminen on merkittävää, jotta kehittymiselle omataan hyvät lähtökohdat omassa urheilun ja valmennuksen arjessa. Tietoiskuihin tutustuminen voi siis olla hyvä tapa aloittaa materiaalin käyttäminen niin valmentajalle kuin asiantuntijalle. Niistä saa myös hyvän käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät valmentajien kokemuksina, kuten työssä jaksamisena ja selkeänä työn rajaamisena.

Asiantuntijana tai valmentajana lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi, kun tutustut huolellisesti myös harjoitteiden tavoitteisiin ja suoritusohjeisiin etukäteen. Harjoittelun myötä vaikutukset tulevat näkyviin käytännössä omassa valmennustyössäsi tai asiakkaidesi kanssa.

Harjoitteet ja niiden kuvaukset

Materiaali voidaan käydä läpi valmentajan ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvointiin liittyvän koulutuksen rinnalla tai sellaisenaan.

Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla voidaan luoda valmentajalle pitkäjänteinen, kausien läpi kulkeva ammatillisen kehittymisen harjoitusprosessi. Tai harjoitteita voidaan yhtä lailla poimia yksitellen käyttöön valmentajan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 • Tietoiskut
 • Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajan työhyvinvoinnista
 • Harjoite 2: Hyvinvoinnin peruspilarit
 • Harjoitesarja 3: Valmentajan motivaatio
  • 3.1: Valmentajan motivaatioon liittyviä kysymyksiä
  • 3.2: Valmentajan motivaation syventäminen
 • Harjoitesarja 4: Valmentajan tavoitteenasettelu
  • 4.1: Valmentajan tavoitteenasetteluun liittyvät ajatukset
  • 4.2: Tavoitteen kirkastaminen
  • 4.3: Tavoitteeseen sitoutuminen

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 • Tietoiskut
 • Harjoite 1: Kysymyksiä työsuhdeosaamisesta
 • Harjoite 2: Työn hahmottaminen
 • Harjoite 3: Työaikakirjanpitotehtävä
 • Harjoite 4: Työsopimuksen tarkasteleminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 • Tietoiskut
 • Harjoite 1: Minkälainen on hyvä valmentaja
 • Harjoite 2: Arvotyöskentely
 • Harjoite 3: Valmentajan itseluottamus
 • Harjoite 4: Valmentajan onnistumiset
 • Harjoite 5: Kolme tärkeintä opettajaani

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 • Tietoiskut
 • Harjoite1: Minun toimintaympäristöni
 • Harjoitesarja 2: Vuorovaikutuksen ja palautteenannon tarkkailutehtävä
  • 2.1 Kysymyksiä vuorovaikutuksestasi
  • 2.2 Oman vuorovaikutuksen tarkkailu
  • 2.3 Palautetta minun vuorovaikutuksesta
  • 2.4 Vuorovaikutuksen loppupohdinta
 • Harjoitesarja 3: Urheilijan itseluottamukseen ja motivaatioon vaikuttaminen
  • 3.1: Urheilijan itseluottamukseen vaikuttaminen
  • 3.2: Urheilijan motivaatioon vaikuttaminen
 • Harjoitesarja 4: Vuorovaikutustaitojen hiominen
  • 4.1: Kuunteleminen
  • 4.2: Kiperät tilanteet
  • 4.3: Omien oikeuksien muistaminen
  • 4.4: Yhteenveto oman vuorovaikutuksen tarkkailusta
 • Harjoitesarja 5: Valmentajan tunnetaidot
  • 5.1: Omien tunteiden tunnistaminen
  • 5.2: Tunteiden herääminen valmennustilanteissa
  • 5.3: Oman toiminnan suunnittelu haastavissa tilanteissa

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 • Tietoiskut
 • Harjoite 1: Työn imun tunnistaminen
 • Harjoite 2: Läsnäolon harjoite – Olla vain
 • Harjoitesarja 3: Stressin ja työuupumusoireiden tunnistaminen
  • 3.1: Stressin tunnistaminen
  • 3.2: Työuupumusoireiden tunnistaminen
 • Harjoite 4: Virkistäytyminen ja stressinhallinta

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

 • Tietoiskut
 • Harjoite 1: Oman työn organisointi
 • Harjoite 2: Ajankäyttö ja jaksaminen valmennustyössä
 • Harjoite 3: Valmennusfilosofisia kysymyksiä
 • Harjoite 4: Kokonaisvaltainen valmentaminen
trainingfocus-shutterstock_63692797
shutterstock_420787126

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Valmentaminen edellyttää suurta paloa työtä kohtaan. Tämä asettaa myös haasteen työn rajaamiselle ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle.

SportFocuksen yksi valmentajuuden kehittämisen tavoitteista on se, että valmentaja pystyy halutessaan jäämään eläkkeelle työuransa huipulta, hyväkuntoisena ja työuraansa tyytyväisenä.

TrainingFocus -toimintamallin mukaisesti valmentajan ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin harjoitteiden punaisena lankana on tukea valmentajia työskentelemään ammatillisen kehittymisen ja hyvinvointitaitojen parissa jatkuvasti, osana omaa arkea.

Työhyvinvoinnin teemoihin pureudutaan sekä omien voimavarojen ja hyvinvointitaitojen kautta että työsuhdeosaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Työhyvinvointia voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Erilaisia näkökulmia tarkastelun lähtökohdiksi ovat esimerkiksi:

 • johtaminen
 • ammatillinen osaaminen ja kehittyminen
 • työn voimavara- ja kuormitustekijät
 • työolosuhteet
 • työyhteisö

 

Harjoittelun tavoitteita ja hyötyjä

 

 • valmentajan itsetuntemus lisääntyy
 • säännöllinen harjoittelu auttaa valmentajaa soveltamaan työhyvinvointitaitoja omaan arkeen ja elämäntilanteeseen.
 • vuorovaikutustaidot kehittyvät
 • stressinhallinta, ongelmaratkaisutaidot ja luova ajattelu kehittyvät
 • Työhyvinvoinnin kasvaessa myös valmentajan työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen lisääntyvät.

Inspiroivia valmentajuuden ja ammatillisen kehittymisen hetkiä!

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta