Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajan työhyvinvoinnista

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajan työhyvinvoinnista

 

Tavoitteet:

  • Saada yleiskuva tämänhetkisestä työnkuvasta.
  • Tutkia omaa työhyvinvoinnin tilaa ja siihen tällä hetkellä vaikuttavia tekijöitä.
  • Kysely toimii mahdollisen, henkilökohtaisen työnohjauksen taustamateriaalina.

Suoritusohjeet:

  • Vastaa kyselylomakkeen kysymyksiin.
  • Ota harjoite mukaan työnohjaukseen, jos sinulla on käytettävissä henkilökohtaisia työhyvinvointiin liittyviä käyntejä.
  • Jos sinulla ei ole työnohjaajaa, tarkastele vastauksiasi jonkin ajan kuluttua itse tai mielellään jonkun muun sopivan henkilön kanssa, jolla katsot olevan hyvää näkemystä liittyen sinun työhösi ja hyvinvointiisi siinä. Pohdi, mikä merkitys vastauksillasi on itsellesi, ja vaativatko vastauksesi joitain toimenpiteitä, joita itse voit laittaa käyntiin.

Kyselylomake: