Harjoite 2: Hyvinvoinnin peruspilarit

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 2: Hyvinvoinnin peruspilarit

 

Tavoitteet:

  • Harjoitteen tavoitteena on tarkastella oman elämän hyvinvoinnin lähteitä eli voimavaratekijöitä yleisellä tasolla. Tätä kautta tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä ja kiitollisuutta näitä perusasioita kohtaan.
  • Lisäksi tavoitteena on vahvistaa voimavaratekijöitä tekemällä pieniä arkisia tekoja oman hyvinvoinnin lisäämiseksi valmentaja-arjen keskellä.

Suoritusohjeet:

  1. Pohdi mielikuvaa talosta, joka on rakennettu vahvoille perustuksille: ”Talo kestää sääolosuhteiden muutokset ja ikääntymiseen kuuluvat rasitteet”.
  2. Vertaa nyt talo-mielikuvaa sinun hyvinvointisi peruspilareihin. Mitkä ovat sinun elämäsi hyvinvoinnin lähteitä, jotka rakentavat vahvan perustuksen: antavat sinulle energiaa, auttavat sinua rentoutumaan ja toisaalta kannattelevat sinua myrskysäissä?
  3. Kuvaa ja kirjaa nämä sinulle tärkeät hyvinvoinnin peruspilarit alle.
  4. Arvioi ja kirjaa, kuinka paljon viikon aikana käytät aikaa kuhunkin hyvinvoinnin osa-alueeseen tällä hetkellä. Oletko tyytyväinen siihen, kuinka huomioit hyvinvointia tukevia osa-alueita arjessasi?

Kyselylomake: