Harjoitesarja 3: Valmentajan motivaatio

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoitesarja 3: Valmentajan motivaatio

 

Harjoite 3.1: Valmentajan motivaatioon liittyviä kysymyksiä 

 

Tavoitteet:

  • Pohtia syvällisesti omaa motivoitumista ja motiiveja valmennustyöhön.

Suoritusohjeet:

  • Vastaa valmentajan motivaatioon liittyviin kysymyksiin, jotka on esitetty oheisessa lomakkeessa.

Harjoitelomake:

 

Harjoitesarja 3: Valmentajan motivaatio

Harjoite 3.2: Valmentajan motivaation syventäminen

 

Tavoitteet:

  • Varmistaa, selkeyttää ja tarvittaessa kohentaa omaa työmotivaation tilaa.

Suoritusohjeet:

  1. Vastaa valmentajan motivaation syventämiseen liittyviin kysymyksiin, jotka on esitetty oheisessa lomakkeessa.
  2. Palaa jonkin ajan kuluttua tarkastelemaan vastauksiasi ja tarkistamaan, että asiat etenevät suunnittelemaasi suuntaan.

Harjoitelomake: