Harjoitesarja 4: Valmentajan tavoitteenasettelu

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 4.1: Valmentajan tavoitteenasetteluun liittyvät ajatukset

 

Tavoitteet:

 • Pysähtyä tarkastelemaan omia ajatuksia tavoitteenasettelusta.
 • Syventää omaa tavoitteenasettelun prosessia.

Suoritusohjeet:

 1. Vastaa tavoitteenasettelua koskeviin kysymyksiin.
 2. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.
 3. Suosittelemme, että haastat itseäsi vastaamaan myös sellaisiin kysymyksiin, jotka saattavat ensisilmäyksellä vaikuttaa hankalilta. Saatat saada juuri niistä kysymyksistä eniten irti.
 4. Jos mahdollista, ja jos haluat, keskustele tavoitteisiin liittyvistä ajatuksista myös kollegoidesi tai muiden ihmisten kanssa voidaksesi edelleen laajentaa näkökulmiasi ja verrata omia ajatuksiasi ja kokemuksiasi muiden ajatuksiin.

Harjoitelomake:

 

Harjoite 4.2: Tavoitteen kirkastaminen

 

Tavoitteet:

 • Ymmärtää tavoitteenasettelun tärkeys ja tavoitteenasetteluun liittyvä tekniikka (tavoitteen kirkastaminen).
 • Syventää omaa tavoitteenasettelun prosessia.

Suoritusohjeet:

 1. Aseta itsellesi tavoite seuraavan vuoden ajalle.
 2. Jaa tavoite välitavoitteisiin.
 3. Jos mahdollista, ja jos haluat, keskustele tavoitteista myös kollegoidesi tai muiden ihmisten kanssa voidaksesi edelleen laajentaa näkökulmiasi ja verrata omia ajatuksiasi ja kokemuksiasi muiden ajatuksiin.

Harjoitelomake:

 

Harjoite 4.3: Tavoitteeseen sitoutuminen

 

Tavoitteet:

 • Ymmärtää tavoitteenasettelun tärkeys ja tavoitteenasettelun liittyvä tekniikka (tavoitteeseen sitoutuminen).
 • Syventää omaa tavoitteenasettelun prosessia.
 • Miettiä tarvittaessa keinoja, joilla omaa tavoitteellista, päivittäistä tekemistä ja jaksamista voi pitää yllä tai parantaa.

Suoritusohjeet:

 1. Vastaa tavoitteenasettelua koskeviin kysymyksiin.
 2. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.
 3. Suosittelemme, että haastat itseäsi vastaamaan myös sellaisiin kysymyksiin, jotka saattavat ensisilmäyksellä vaikuttaa hankalilta. Saatat saada juuri niistä kysymyksistä eniten irti.
 4. Jos mahdollista, ja jos haluat, keskustele tavoitteista ja niihin liittyvistä ajatuksista myös kollegoidesi tai muiden ihmisten kanssa voidaksesi edelleen laajentaa näkökulmiasi ja verrata omia ajatuksiasi ja kokemuksiasi muiden ajatuksiin.

Harjoitelomake: