Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

Teeman yhteenveto:

 

Työhyvinvointia voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Erilaisia näkökulmia tarkastelun lähtökohdiksi ovat esimerkiksi:

  • johtaminen
  • ammatillinen osaaminen ja kehittyminen
  • työn voimavara- ja kuormitustekijät
  • työolosuhteet
  • työyhteisö

Tässä osiossa kuvataan valmentajan työn voimavara- ja kuormitustekijöitä, joiden koettu tasapaino synnyttää työhyvinvointia.

TrainingFocus -harjoitteiden avulla kartoitetaan työhyvinvoinnin tilaa sekä tarkastellaan valmentajan motiiveja ja tavoitteita työntekoa ja omaa hyvinvointia kohtaan.

Harjoitteiden tavoitteet:

  • tunnistaa omaan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
  • tarkastella työn voimavara- ja kuormitustekijöitä
  • hahmottaa valmennustyön kokonaisuutta

Harjoittelun avulla on mahdollista kehittää valmentajan työn hallintaa ja työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin kasvaessa myös valmentajan työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen lisääntyvät.