Harjoite 1: Kysymyksiä työsuhdeosaamisesta

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 1: Kysymyksiä työsuhdeosaamisesta

 

Tavoitteet:

  • Omaa työsuhdetta koskevien ajatuksien ja kysymysten pohtiminen.
  • Työsuhteeseen liittyvien ajatusten kirjaaminen muistiin.
  • Työsuhdetta koskevien peruskysymysten selventäminen, mikä sekä ylläpitää että parantaa valmentajan motivaatiota ja jaksamista, selkeyttää työtapoja ja auttaa tarvittaessa valmennustyötä koskevien isojen ja pienten päätösten tekemisessä.

Suoritusohjeet:

  • Vastaa työsuhdeosaamiseen liittyviin kysymyksiin, jotka on esitetty oheisessa lomakkeessa.
  • Vastaa kysymyksiin rauhassa omaan tahtiin. Voit halutessasi vastata yhteen kysymykseen päivässä tai viikossa tai kaikkiin kysymyksiin kerralla, ihan miten sinusta tuntuu parhaimmalta.
  • Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia!
  • Suosittelemme, että haastat itseäsi vastaamaan myös sellaisiin kysymyksiin, jotka saattavat ensisilmäyksellä vaikuttaa hankalilta. Saatat saada juuri niistä kysymyksistä eniten irti!
  • Kun olet vastannut kysymyksiin, jätä vastauksesi joksikin aikaa talteen hautumaan. Palaa sitten tarkastelemaan niitä jälkikäteen, esimerkiksi viikon kuluttua.
  • Jos mahdollista, ja jos haluat, keskustele ajatuksistasi myös kollegoidesi tai esimiehesi kanssa voidaksesi edelleen laajentaa näkökulmiasi ja verrata omia ajatuksiasi ja kokemuksiasi muiden ajatuksiin.

Harjoitelomake: