Harjoite 2: Työn hahmottaminen

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 2: Työn hahmottaminen

 

Tavoitteet:

  • Pohtia ja tarkastella sitä, mistä kaikesta oma työ koostuu.
  • Selventää, kuinka paljon aikaa ja energiaa kuluu mihinkin työtehtävään ja kuinka tietoisia valintoja nämä ovat arjessa.
  • Miettiä tarvittaessa keinoja, joilla omaa työnkuvaa voi muokata ja jaksamista pitää yllä tai parantaa.

Suoritusohjeet:

Jaa ympyrä sektoreihin sen mukaan, mistä eri osa-alueista työsi koostuu. Kuinka ison panoksen (%) kukin osa-alue saa kokonaistyömäärästäsi (100 %) vuositasolla?

Harjoitelomake: