Harjoite 3: Työaikakirjanpitotehtävä

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 3: Työaikakirjanpitotehtävä

 

Tavoitteet:

  • Tehostaa ja selkeyttää omaa työnkuvaa.
  • Helpottaa sekä valmentajaa että valmentajan työnantajaa selvittämään tehdyt työtunnit.
  • Työaikojen kirjaamisen avulla lomakertymät ja ylityöt voidaan laskea yksimielisesti; ilman kunnollista työajanseurantaa työajan todentaminen voi osoittautua haastavaksi.

Suoritusohjeet:

  1. Kirjaa tehtävälomakkeeseen tehdyt työtunnit päivien tarkkuudella. Laske, kuinka monta tuntia olet päivittäin tehnyt työtä.
  2. Ole täsmällinen ja huolellinen kirjausten kanssa. Se, että kirjaat työtuntisi, helpottaa saamaan realistisen kuvan tehdyistä työtunneista.
  3. Huomioi lomakkeen täyttämisessä pyhäpäivät (merkitty punaisella värillä).

 

LIITE: Työaikakirjanpitomalli 2016 (Saval)

Harjoitelomakkeet: 

Ohjeet työaikakirjanpitoa varten:

 

Lomake työaikakirjanpitoa varten: