Teema 2: Työsuhdeosaaminen

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

Teeman yhteenveto

 

Työsuhdeosaamisella tarkoitetaan seuraavaa: Valmentaja on tietoinen kaikista niistä asioista, joista työsopimuksessa on hyvä sopia, ja hän osaa vaatia sopimuksen säännöllistä päivittämistä. Työsuhdeosaaminen on myös sitä, että valmentaja on tietoinen erilaisista velvoitteista (esimerkiksi alaistaidoista), joita työsuhteeseen liittyy.

Harjoitteiden tavoitteet:

  • Tutkia valmentajan omaa työnkuvaa ja työssä sovittuja asioita
  • Pitää kirjaa työajasta
  • Selkeyttää valmentajien tietoisuutta työsuhdeasioista
  • Tukea ottamaan vastuuta oman työkuvan ja työsopimusasioiden jatkuvasta kehittämisestä.