Harjoite 2: Arvotyöskentely

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 2: Arvotyöskentely

 

Tavoitteet:

  • Tarkastella omia arvoja ja tulla tietoiseksi niistä asioista, joista oma hyvä elämä ja hyvinvointi koostuvat.
  • Pohtia, minkälaista oma hyvä elämä eri osa-alueilla on, jotta voi tehdä omien arvojensa mukaisia valintoja.
  • Kuvailla ja kirjata ylös asioita yksityiskohtaisesti ja konkreettisesti, koska nämä asiat ohjaavat valintoja ja auttavat positiivisten muutosten tekemistä omassa arjessa. Ihminen, joka lakkaa tekemästä arvojensa mukaisia valintoja, ajautuu helposti miellyttämään muita tai valitsemaan lyhyen tähtäimen tavoitteita, jotka kostautuvat pitkällä tähtäimellä. Ennen pitkää tämä näkyy tyytymättömyytenä, uupumisena ja ristiriitoina omassa arjessa. Arvotyöskentely auttaa valitsemaan viisaasti.

Suoritusohjeet:

  1. Pohdi keskeisiä arvojasi ja sitä, mikä olisi hyvää elämää sen eri osa-alueilla.
  2. Kirjaa ensimmäiseen sarakkeeseen se, miten asia olisi, jos se olisi mielestäsi mahdollisimman hyvin. Kuvaa tarkasti millainen vanhempi, työntekijä, ystävä, puoliso tai valmentaja haluaisit olla. Mitä asioita haluat nähdä tapahtuvan esimerkiksi parisuhteessa ja valmennuksessa, kun ne toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Kuvaa minkälainen on mielestäsi hyvä työ, voimaannuttava vapaa-aika sekä minkälaisia asioita haluaisit tehdä oman terveytesi eteen.
  3. Kuvaa jälkimmäiseen sarakkeeseen tilannetta tällä hetkellä ja vertaa, kuinka lähellä tai kaukana se on ihannetilaasi.
  4. Lopuksi koeta laittaa elämän eri osa-alueita tärkeysjärjestykseen. Se on vaikeaa, mutta koeta silti. Oma tärkeysjärjestys on hyvä tietää, koska välillä joudumme valitsemaan asioiden välillä. Arvojärjestys auttaa priorisoimaan. Sille, mikä on todella tärkeää, täytyy varata eniten aikaa.

Harjoitelomake: