Harjoite 3: Valmentajan itseluottamus

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 3: Valmentajan itseluottamus

 

Tavoitteet:

  • Harjoitteen avulla valmentaja voi pohtia ja tarkastella omaan itseluottamuksen kokemukseensa liittyviä asioita ja ajatuksiaan.
  • Harjoitteen avulla valmentaja voi lisätä ja kehittää itsetuntemustaan, mikä on merkittävä edellytys oman itseluottamuksen kokemiselle valmentajana.
  • Valmentajan oma itsetuntemus ja itseluottamus auttavat yleensä häntä myös viihtymään työssään ja toteuttamaan urheilijoiden itseluottamusta ihanteellisesti tukevaa valmennusta.

 

Suoritusohjeet:

  • Vastaa oheisen lomakkeen kysymyksiin. Kysymyksiin voi vastata yksi kerrallaan tai kaikkiin kerralla, oman tilanteen ja tavoitteiden mukaisesti. Kysymyksiä on paljon, joten suosittelemme, että jaat niihin vastaamisen ainakin kahteen eri kertaan.
  • Valmentaja voi halutessaan pyytää kollegoitaan myös vastaamaan kysymyksiin, minkä jälkeen aiheen tiimoilta voidaan järjestää keskusteluhetki.
  • Vastaa kysymyksiin niitä rauhassa pohtien. Aina vastattuasi, pohdi mielellään asioita eteenpäin siinä mielessä, minkälaisia oivalluksia mahdollisesti saat. Minkälaisia ajatuksia mielessäsi liikkuu koskien sitä, miten vastauksistasi kumpuavat ajatukset vaikuttavat valmentamiseesi ja itseesi hyvällä tavalla?
  • Säilytä vastauksesi, jotta voit palata tarkastelemaan niitä aina halutessasi.
  • Vastaa kysymyksiin halutessasi uudelleen, jos ja kun se on sinusta tarkoituksenmukaista.

Harjoitelomake: