Harjoite 4: Valmentajan onnistumiset

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 4: Valmentajan onnistumiset

 

Tavoitteet:

  • Harjoitteen avulla valmentaja voi pohtia ja tarkastella omaan itseluottamuksen ja onnistumisen kokemukseen liittyviä asioita ja ajatuksia.
  • Harjoitteen avulla valmentaja voi lisätä ja kehittää itsetuntemustaan, mikä on merkittävä edellytys oman itseluottamuksen kokemiselle valmentajana.

Suoritusohjeet:

  • Vastaa oheisen lomakkeen kysymyksiin. Kysymyksiin voi vastata yksi kerrallaan tai kaikkiin kerralla, oman tilanteen ja tavoitteiden mukaisesti.
  • Valmentaja voi halutessaan pyytää kollegoitaan myös vastaamaan kysymyksiin, minkä jälkeen aiheen tiimoilta voidaan järjestää mukava ja kiinnostava keskusteluhetki.
  • Vastaa kysymyksiin niitä rauhassa pohtien. Aina vastattuasi, pohdi mielellään asioita eteenpäin siinä mielessä, minkälaisia oivalluksia mahdollisesti saat. Minkälaisia ajatuksia mielessäsi liikkuu koskien sitä, miten vastauksistasi kumpuavat ajatukset vaikuttavat valmentamiseesi ja itseesi hyvällä tavalla?
  • Säilytä vastauksesi, jotta voit palata tarkastelemaan niitä aina halutessasi.
  • Vastaa kysymyksiin halutessasi uudelleen, jos ja kun se on sinusta tarkoituksenmukaista.

Harjoitelomake: