Teema 3: Minä Oy Ab - Itsensä johtamisen taidot

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

Teeman yhteenveto

 

Jotta voi johtaa muita, täytyy tietää, mihin on itse matkalla. Itsensä johtamisen taidot perustuvat hyvään itsetuntemukseen. Menestyäkseen valmentajan on tärkeää olla sinut itsensä ja työnsä kanssa.

Itsetuntemuksen lisäksi tehokas itsensä johtaminen rakentuu vahvasta itsetunnosta, hyvästä itseluottamuksesta sekä omien arvojen mukaisesta päämäärien tavoittelusta.

Harjoitteiden tavoitteet:

  • Tutustua itseensä syvällisesti.
  • Pohtia omia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita.
  • Pohtia, miten omat arvot näkyvät arkisissa valinnoissa.
  • Harjoitella tunnistamaan omia onnistumisia valmentajana sekä onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä.