Harjoitesarja 2: Vuorovaikutuksen ja palautteenannon tarkkailutehtävä

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoitesarja 2: Vuorovaikutuksen ja palautteen-

annon tarkkailutehtävä                    

Tavoitteet:

  • Tarkkailla ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja ja palautteenantoa urheilijoille pitkäjänteisesti ja prosessin omaisesti.
  • Saada tietoa toiselta ihmiseltä siitä, miten hän arvioi sinua vuorovaikutuksessa urheilijoiden kanssa.
  • Tehdä konkreettinen suunnitelma oman vuorovaikutuksen kehittämisestä valmentajan arjessa.

Suoritusohjeet:

Tämä harjoite koostuu vuorovaikutuksen kehittämisen prosessista, joka sisältää neljä eri harjoitetta. Harjoitteiden toteuttamiseen kannattaa ottaa paljon aikaa, prosessi voi kestää yksilöllisesti kuukaudesta vuoteen. Harjoituksen osat ovat seuraavat:

2.1 Kysymyksiä vuorovaikutuksestasi

2.2 Oman vuorovaikutuksen tarkkailu

2.3 Palautetta minun vuorovaikutuksesta

2.4 Vuorovaikutuksen loppupohdinta

Voit tehdä harjoitteesta vain yhden osan, tai suunnitella ja toteuttaa sinulle sopivalla tavalla vuorovaikutuksen kehittämisen kokonaisprosessin.

  • Harjoitteessa 2.1 vastaa vuorovaikutukseen ja palautteenantoon liittyviin kysymyksiin, jotka on esitetty lomakkeessa 2.1 Kysymyksiä vuorovaikutuksestasi.
  • Harjoitteessa 2.2 tarkkaile vuorovaikutustasi ja palautteenantoasi valmennustyössäsi ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen, vastaa lomakkeen 2.2 Oman vuorovaikutuksen tarkkailu kysymyksiin.
  • Harjoitteessa 2.3 anna jollekin sinut hyvin tuntevalle henkilölle lomakkeen 2.3 Palautetta minun vuorovaikutuksesta kysymykset, ja pyydä häntä vastaamaan niihin kirjallisesti tai keskustellen.
  • Harjoitteessa 2.4 suunnittele ja toteuta itsellesi vuorovaikutuksen ja palautteenannon tehtävä. Lopuksi vastaa lomakkeen 2.4 Vuorovaikutuksen loppukysely kysymyksiin.

Harjoitelomakkeet: