Harjoitesarja 3: Urheilijan itseluottamukseen ja motivaatioon vaikuttaminen

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 3.1: Urheilijan itseluottamukseen vaikuttaminen

 

Tavoitteet:

  • Selventää itselleen valmentajana, minkälainen palaute ja valmennus parhaiten auttavat säilyttämään ja kehittämään urheilijan itseluottamusta.

Suoritusohjeet:

  • Vastaa kysymyksiin niitä rauhassa pohtien.

Harjoitelomake:

 

Harjoite 3.2: Urheilijan motivaatioon vaikuttaminen

 

Tavoitteet:

  • Selventää valmentajana omia ajatuksia ja tapoja koskien urheilijoiden motivaatiota ja motivoitumista.
  • Pohtia, miten voi edesauttaa omien urheilijoiden motivoitumista. 

Suoritusohjeet:

  • Pohdi kysymyksiä rauhassa ja vastaa niihin kirjallisesti.

Harjoitelomake: