Harjoitesarja 4: Vuorovaikutustaitojen hiominen

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 4.1: Kuunteleminen

Tavoitteet:

 • Tarkastella ja kehittää edelleen omia vuorovaikutustaitoja.
 • Kiinnittää tietoisesti huomiota omiin kuuntelemisen taitoihin. Taitava valmentaja vahvistaa hyvällä kuuntelulla urheilijan omaa osallisuutta, tunnistaa paremmin urheilijan tai kollegan tarpeita ja toiveita sekä luo aitoja, tukea antavia kohtaamisia omaan arkeensa.

Suoritusohjeet:

 • Lomakkeessa on esitetty erilaisia kysymyksiä, jotka liittyvät kuuntelemiseen.
 • Tarkkaile omaa käyttäytymistä viikon ajan ja vastaa kysymyksiin haluamassasi järjestyksessä, yksi tehtävä kerrallaan tai keskittyen kaikkiin kysymyksiin samanaikaisesti. Suunnittele tarkoin havainnointiviikkosi ennen kuin aloitat.
 • Lue kuuntelemisen lista läpi ajatuksella.
 • Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, ja voit valita niistä itsellesi olennaisimmat tai pohtia ne myös mielellään kaikki läpi tarkastellaksesi valmennustyötäsi mahdollisimman monesta näkökulmasta. Kysymykset ovat eri tavoin tärkeitä tai oleellisia tai vähemmän merkittäviä eri ihmisille!

Harjoitelomake:

 

Harjoite 4.2: Kiperät tilanteet

Tavoitteet:

 • Tarkastella ja kehittää edelleen omia vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa toimintaa ohjaavaa sisäistä puhetta.

Suoritusohjeet:

 • Lomakkeessa on esitetty erilaisia tehtäviä ja kysymyksiä, jotka liittyvät valmentajan omaan sisäiseen puheeseen.
 • Tarkkaile omaa käyttäytymistä viikon ajan ja vastaa kysymyksiin haluamassasi järjestyksessä, yksi tehtävä kerrallaan tai keskittyen kaikkiin osa-alueisiin samanaikaisesti. Suunnittele tarkoin havainnointiviikkosi ennen kuin aloitat.
 • Lue muistuttajien lista läpi ajatuksella.

Harjoitelomake:

 

Harjoite 4.3: Omien oikeuksien tunnistaminen

Tavoitteet:

 • Tarkastella ja kehittää edelleen omia vuorovaikutustaitoja.
 • Opetella tunnistamaan omia tunnereaktioita ja hiomaan omaa vuorovaikutusta omien oikeuksien tunnistamisella.

Suoritusohjeet:

 • Lomakkeessa on esitetty erilaisia tehtäviä ja kysymyksiä, jotka liittyvät omiin oikeuksiin vuorovaikutustilanteissa.
 • Lue omien oikeuksien lista läpi ajatuksella.
 • Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, ja voit valita niistä itsellesi olennaisimmat tai pohtia ne myös mielellään kaikki läpi tarkastellaksesi valmennustyötäsi mahdollisimman monesta näkökulmasta. Kysymykset ovat eri tavoin tärkeitä tai oleellisia tai vähemmän merkittäviä eri ihmisille!

Harjoitelomake:

 

Harjoite 4.4: Yhteenveto oman vuorovaikutuksen tarkkailusta

Tavoitteet:

 • Jäsentää ja syventää harjoitteista saatuja oivaluksia omasta vuorovaikutuskäyttäytymisestä.

Suoritusohjeet:

 • Kirjaa omia havaintojasi, ajatuksiasi ja oivalluksiasi.

Harjoitelomake: