Harjoitesarja 5: Valmentajan tunnetaidot

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 5.1: Omien tunteiden tunnistaminen

 

Tavoitteet:

 • Tarkastella ja kehittää omia tunnetaitoja sekä sitä kautta vahvistaa haluttuja käyttäytymismalleja.
 • Opetella säätelemään omia tunnereaktioita.

Suoritusohjeet:

 1. Lomakkeessa on esitetty kysymyksiä, jotka liittyvät valmentajan tunteiden kokemiseen.
 2. Pohdi tämän harjoitteen avulla omaa tunteiden kokemistasi ja tilanteita, jotka herättävät tunteita.
 3. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Voit valita niistä itsellesi olennaisimmat tai pohtia ne mielellään kaikki läpi katsellaksesi valmennustyötäsi mahdollisimman monesta näkökulmasta.
 4. Olemme suurelta osin vastuussa itse siitä, miltä meistä tuntuu. Olisi mukavampi syyttää tunteistaan muita tai olosuhteita. Kuitenkin sillä, että olemme valmiit hyväksymään oman vastuumme omista tunteistamme, alamme todella huolehtia itsestämme.

Harjoitelomake:

 

 

 

 

Harjoite 5.2: Tunteiden herääminen valmennustilanteissa

 

Tavoitteet:

 • Opetella tunnistamaan tunteita ja säätelemään omia tunnereaktioita
 • Opetella hiomaan omaa vuorovaikutusta, sekä arvioida, miten itse reagoi erilaisissa tilanteissa.
 • Tunnistaa entistäkin paremmin urheilijan tai kollegan tarpeita ja toiveita.

Suoritusohjeet:

 1. Pohdi tämän harjoitteen avulla omaa tunteiden kokemistasi ja tilanteita, jotka herättävät tunteita.
 2. Lue tunnetaulukon tunteet läpi ajatuksella ja vastaa esitettyihin kysymyksiin esimerkkitilanteista.
 3. Tässä harjoituksessa on mahdollista jatkaa edellisessä harjoitteessa todettua, ihmisen tunnekokemuksiin liittyvää haastetta: Olemme suurelta osin vastuussa itse siitä, miltä meistä tuntuu. Olisi mukavampi syyttää tunteistaan muita tai olosuhteita. Kuitenkin sillä, että olemme valmiit hyväksymään oman vastuumme omista tunteistamme, alamme todella huolehtia itsestämme.

Harjoitelomake:

 

 

 

 

Harjoite 5.3: Oman toiminnan suunnittelu haastavissa tilanteissa

 

Tavoitteet:

 • Tarkastella ja kehittää omia tunnetaitoja sekä vahvistaa haluttuja käyttäytymismalleja.

Suoritusohjeet:

 • Suunnittele itsestäsi oleellisilta tuntuviin tilanteisiin tunteiden käsittelyn suunnitelmia, jotka auttavat sinua jatkossa vieläkin paremmin olemaan omien tunteidesi herra.
 • Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Voit valita niistä itsellesi olennaisimmat tai pohtia ne mielellään kaikki läpi katsellaksesi valmennustyötäsi mahdollisimman monesta näkökulmasta.
 • Tässä harjoituksessa on mahdollista jatkaa edellisissä harjoitteissa todettua, ihmisen tunnekokemuksiin liittyvää haastetta: Olemme suurelta osin vastuussa itse siitä, miltä meistä tuntuu. Olisi mukavampi syyttää tunteistaan muita tai olosuhteita. Kuitenkin sillä, että olemme valmiit hyväksymään oman vastuumme omista tunteistamme, alamme todella huolehtia itsestämme.

Harjoitelomake: