Teema 4: Vuorovaikutustaidot

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

Teeman yhteenveto

 

Valmentaminen on vaativaa ihmissuhdetyötä, jossa vuorovaikutustaidot ovat suuri osa ammattitaitoa. Keskeisimmät vuorovaikutustaidot ovat:

  • kuunteleminen
  • havainnointi
  • tunteiden tunnistaminen itsessä ja muissa
  • tunteiden säätely
  • argumentointi
  • taito osoittaa tukea ja ylläpitää keskustelua.

Harjoitteiden tavoitteet

TrainingFocus – harjoitteiden avulla valmentaja pääsee:

  • tutkimaan omia vuorovaikutustaitoja sekä itse niitä arvioiden että urheilijoiden ja kollegoiden palautteen kautta.
  • tutkimaan, minkälainen palaute kehittää parhaiten urheilijoita.
  • tutkimaan, minkälaiset sosiaaliset taidot ovat tarpeellisia oppimisen, opettamisen ja hyvinvoinnin kannalta.