Harjoitesarja 3: Stressin ja työuupumusoireiden tunnistaminen

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 3.1: Stressin tunnistaminen

 

Tavoitteet:

  • Lisätä valmentajan tietoutta yleisistä stressioireista ja työuupumukselle altistavista tekijöistä.
  • Lisätä valmentajan itsetuntemusta koskien omaa kokemusta stressistä ja sen säätelystä.

Suoritusohjeet:

  • Harjoitteessa on esitetty kysymyksiä ja taulukko, joka liittyy valmentajan stressioireiden ja tunnistamiseen ja niiden käsittelyyn.
  • Tee tehtäviä ja vastaa kysymyksiin haluamassasi järjestyksessä, vähän kerrallaan tai keskittyen tehtävään yhdellä kerralla pitkäksi aikaa.
  • Jos mahdollista, jaa tehtävästä heränneitä ajatuksiasi työnohjaajan tai valmentajakollegoiden kesken.

Harjoituslomake:

 

 

 

Harjoite 3.2: Työuupumusoireiden tunnistaminen

Tavoitteet:

  • Lisätä valmentajan tietoutta työuupumukselle altistavista tekijöistä.

Suoritusohjeet:

  1. Harjoitteessa on esitetty taulukko, joka liittyy valmentajan työuupumukselle yleisesti altistaviin tekijöihin.
  2. Tarkastele taulukkoa rauhassa. Jos ajattelet, että jokin taulukossa mainittu tekijä aiheuttaa sinulle tällä hetkellä stressiä, ympyröi se.
  3. Jos mahdollista, jaa tehtävästä heränneitä ajatuksiasi työnohjaajan tai valmentajakollegoiden kesken.
  4. Jos koet, että löytämäsi työuupumukselle altistavat tekijät kuormittavat sinua jatkuvasti ja enenevässä määrin, suosittelemme, että keskustelet asiasta työnohjaajan tai esimiehesi kanssa.

Harjoitelomake: