Teema 5: Työn imu ja työuupumus

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

Teeman yhteenveto:

Työn imu on valmentajan työhyvinvointia kuvaava positiivinen käsite. Työn imussa valmentaja kokee tekemänsä työnsä merkitykselliseksi ja energisoivaksi. Työuupumuksella taas tarkoitetaan pitkittyneen työstressin seurauksena kehittynyttä tilaa, jota luonnehtii uupumusasteinen väsymys ja kyyninen suhtautuminen omaan työhön.

Valmentajan työssä työn imu on kaksiteräinen miekka: parhaimmillaan se lisää valmentajan sitoutumista ja tarmokkuutta työtänsä kohtaan, mutta pahimmillaan liiallinen työn imu ja ylisitoutuminen työhön voivat lisätä stressiä ja altistaa työuupumukselle.

Harjoitteiden tavoitteet:

  • Tutkia omaan työhön liittyvää työn imua ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
  • Oppia tunnistamaan työn stressitekijöitä
  • Tutustua stressitekijöiden hallinnan keinoihin.