Harjoite 1: Oman työn organisointi

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 1: Oman työn organisointi

 

Tavoitteet:

  • Hahmottaa ja hallita oman työn kokonaisuutta tehokkaasti.
  • Arvioida työnkuvaa, perustehtävää ja ajankäytön hallintaa valmennustyössä.
  • Löytää tarvittaessa keinoja työnteon tehostamiseen ja työn sisällä olevien prosessien selkeyttämiseen.

Suoritusohjeet:

  1. Vastaa työn organisointia ja ajankäyttöä koskeviin kysymyksiin. Tee suunnitelma seuraavalle kuukaudelle ajankäytöstäsi eri työtehtävien välillä.
  2. Tarkkaile seuraavan kuukauden aikana, miten ajankäyttösi jakaantuu eri työtehtävien osalta.
  3. Arvioi tehtävän onnistumista ja siitä saatuja oppeja noin kuukauden päästä tehtävän aloittamisesta.
  4. Jos mahdollista, keskustele ajankäytön hallinnasta ja niihin liittyvistä ajatuksista myös kollegoidesi tai muiden ihmisten kanssa voidaksesi edelleen laajentaa näkökulmiasi ja verrata omia ajatuksiasi ja kokemuksiasi muiden ajatuksiin.

Harjoitelomake: