Harjoite 4: Kokonaisvaltainen valmentaminen

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Harjoite 4: Kokonaisvaltainen valmentaminen

 

Tavoitteet:

  • Tarkistaa ja selkeyttää oman valmennuksen kokonaisvaltaista otetta.
  • Tarkistella valmennustiimikokonaisuutta ja asiantuntijuutta omien urheilijoiden ympärillä.

 

Suoritusohjeet:

  1. Aloita piirtämällä lyijykynällä lomakkeessa olevaan ympyrään kuusi lohkoa sen mukaan, kuinka suuri osa valmennuskokonaisuudesta käytetään seuraaviin osa-alueisiin: lajitekniikka, lajitaktiikka, fyysinen harjoittelu, psyykkinen harjoittelu, palautuminen ja lihashuolto sekä urheilun ulkopuolinen elämä. Nämä ovat ilman muuta osin päällekkäisiä, mutta tarkastele asiaa siinä mielessä, kuinka paljon kuhunkin osa-alueeseen on suunniteltu toimenpiteitä ja panostettu kokonaisuudessa yhteensä.
  2. Seuraavaksi tarkastele ja kirjaa lomakkeen avulla, miten nämä osa-alueet huomioituvat urheilijoidesi/joukkueesi valmennuskokonaisuudessa. Eri osa-alueiden kohdissa on lueteltu erilaisia pohdintoja helpottavia kysymyksiä. On tärkeää huomata ja ymmärtää, että kaikki kysymykset eivät ole ajankohtaisia tai olennaisimpia kaikkien valmentajien tilanteisiin. Voit poimia kysymyksistä omaan valmennuskokonaisuutesi olennaiset tai pohtia asiaa omalla tavallasi.
  3. Kirjaa lopuksi myös, kuka tai ketkä sinun lisäksesi ovat vastuussa kustakin valmennuksen osa-alueesta, ovatko roolit ja asiantuntijuus selkeät ja riittävät, ja onko sinun roolisi hyvällä tavalla tasapainossa.

 

Harjoitelomake: